Yükleniyor...
remzihoca online dersler

General ne demek?

General ne demek? General ne anlama gelir? General İngilizce örnek cümle. General eş anlamlıları.

  general (n)

  general

  General (n) ingilizce örnek cümle

  A general should review his forces before going to war.

  Bir general savaşa girmeden önce kuvvetlerini gözden geçirmelidir.

  Generals believed they could win an easy victory.

  Generaller kolay bir zafer kazanabileceklerine inandılar.

  General (adj) Collocations

  general may Command : general emredebilir
  general may lead : general öncülük edebilir
  major general : tümgeneral
  general (adj)

  genel

  ayrıntısız, yüzeysel, yaygın

  General (adj) ingilizce örnek cümle

  There was a general concern about the recent inflation.

  Son enflasyon hakkında genel bir endişe vardı.

  umumi

  genel

  General (adj) Collocations

  general acceptance : genel kabul
  general acclaim : genel beğeni
  general adoption : genel kabul
  general agreement : genel sözleşme
  general anaesthetic : genel anestezi
  80 Örnek daha
  general approach : genel yaklaşım
  general argument : genel iddia
  general aspect : genel özellik
  general assembly : genel kurul
  general assessment : genel değerlendirme
  general audience : genel izleyici
  general awareness : genel farkındalık/bilinç
  general background : genel bilgiler/geçmiş deneyimler
  general belief : genel inanç
  general category : genel sınıf
  general collapse : genel çöküş
  general commitment : genel bağlılık
  general concern : genel endişe
  general consensus : genel görüş birliği/mutabakat
  general decline : genel düşüş
  general decrease : genel düşüş
  general description : genel açıklama/tanım
  general direction : genel yön
  general disillusionment : genel hayal kırıklığı
  general distribution : genel dağıtım
  general distrust : genel güvensizlik
  general election : genel seçim
  general failure : genel başarısızlık
  general fear : yaygın korku
  general feeling : genel duygu
  general finding : genel bulgu
  general framework : genel çerçeve
  general health : genel sağlık
  general idea : genel fikir
  general ignorance : genel cehalet
  general importance : genel önemi
  general information : genel bilgi
  general intention : genel amaç
  general interest : genel ilgi | kamu yararı
  general introduction : genel tanıtım
  general knowledge : genel kültür
  general lack : genel eksiklik
  general level : genel düzey
  general library : genel kütüphane
  general manager : genel müdür
  general mistrust : genel güvensizlik
  general nursing : genel hemşirelik
  general observation : genel gözlem
  general opinion : genel kanı
  general outline : genel hat
  general overview : genel bakış
  general physician : genel doktor
  general population : genel nüfus
  general principle : genel ilke
  general proposition : genel teklif
  general prosperity : genel refah
  general public : halk, kamu
  general purpose : genel amaç
  general reaction : genel tepki
  general recognition : genel tanıma
  general reference : genel referans/atıf
  general requirement : genel ihtiyaç
  general revenue : genel gelir
  general rule : genel kural
  general secretary : genel sekreter
  general sense : genel anlam
  general similarity : genel benzerlik
  general strike : genel grev
  general supervision : genel denetim
  general support : genel destek
  general surgery : genel cerrahi
  general tendency : genel eğilim
  general term : genel terim
  general theory : genel teori
  general trend : genel eğilim
  general usage : genel kullanım
  general use : genel kullanım
  general view : genel görüş
  general willingness : genel isteklilik
  general conclusion : genel sonuç
  general definition : genel tanım
  general feature : genel özellik
  general formula : genel formül
  general statement : genel ifade
  general ability : genel yetenek
  Daha az gör

  General (adj) Preposition Kullanımları

  in general : genel olarak/genellikle