Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Generally ne demek?

Generally ne demek? Generally ne anlama gelir? Generally İngilizce örnek cümle. Generally eş anlamlıları.

  generally (adv)

  genellikle

  genel olarak, genel itibariyle, çoğunlukla

  Generally (adv) Collocations

  generally acceptable : genellikle kabul edilebilir
  generally accurate : genellikle doğru
  generally applicable : genel olarak uygulanabilir
  generally available : genellikle mevcut
  generally comparable : genellikle karşılaştırılabilir
  62 Örnek daha
  generally conservative : genellikle muhafazakar
  generally consistent : genellikle tutarlı
  generally effective : genellikle etkili
  generally excellent : genellikle mükemmel
  generally favourable : genellikle olumlu
  generally healthy : genellikle sağlıklı
  generally hostile : genellikle düşman
  generally inadequate : genellikle yetersiz
  generally mild : genellikle hafif
  generally negative : genellikle negatif
  generally optimistic : genellikle iyimser
  generally pessimistic : genellikle kötümser
  generally positive : genellikle olumlu
  generally satisfactory : genel olarak tatmin edici
  generally satisfied : genel anlamda memnun
  generally supportive : genellikle destekleyici
  generally true : genellikle doğru
  generally unable : genel olarak aciz
  generally unaware : genellikle habersiz/farkında olmayan
  generally unpopular : genellikle popüler değil
  generally useful : genellikle yararlı
  agree generally : genel olarak aynı fikirde olmak
  assume generally : genel olarak varsaymak
  avoid generally : genellikle kaçınmak
  categorize generally : genel olarak sınıflandırmak
  concur generally : genel olarak hem fikir olmak
  confine generally : genel olarak sınırla(ndır)mak
  consist generally : genel olarak oluşmak
  correspond generally : genel olarak karşılık gelir
  employ generally : genellikle çalıştırmak
  exceed generally : genel olarak aşmak
  exclude generally : genel olarak hariç tutmak
  generally help : genellikle yardım etmek
  ignore generally : genel olarak görmezden gelmek
  imply generally : genel olarak ima etmek
  improve generally : genel olarak geliştirmek
  involve generally : genel olarak içermek
  maintain generally : genel olarak sürdürmek
  neglect generally : genel olarak ihmal etmek
  observe generally : genellikle izlemek/gözlemlemek
  occur generally : genellikle oluşmak
  permit generally : genel olarak izin vermek
  precede generally : genel olarak üstün olmak
  prefer generally : genellikle tercih ederim
  recommend generally : genel olarak tavsiye etmek
  refer generally : genel olarak başvur
  regard generally : genellikle görmek
  rely generally : genel olarak güvenmek
  require generally : genellikle gerektirmek
  reserve generally : genellikle rezerve etmek
  support generally : genel olarak desteklemek
  suppose generally : genellikle varsaymak
  term generally : genel olarak isimlendirmek
  translate generally : genel olarak tercüme etmek
  use generally : genel olarak kullanmak
  generally accepted : genel olarak kabul edilen
  generally assumed : genellikle varsayılan
  generally considered : genel olarak düşünülen/görülen
  generally found : genellikle bulunan
  generally known : genel olarak bilinen
  generally agree : genellikle aynı fikirde olmak
  be generally accepted : genellikle kabul edilmek
  Daha az gör