Yükleniyor...
Gladly [Adv] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Gladly (Adv) ne demek?

Gladly (Adv) ne anlama gelir? Gladly ne demektir? Gladly İngilizce örnek cümle.

  gladly (adv)

  memnuniyetle

  istekle, seve seve

  Gladly (adv) Collocations

  accept gladly : memnuniyetle kabul etmek
  join gladly : memnuniyetle katılmak