Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Global ne demek?

Global ne demek? Global ne anlama gelir? Global İngilizce örnek cümle. Global eş anlamlıları.

  global (adj)

  küresel

  dünya çapında

  Global (adj) Collocations

  global affair : küresel mesele
  global banking : küresel bankacılık
  global capitalism : küresel kapitalizm
  global catastrophe : küresel felaket
  global change : küresel değişim
  60 Örnek daha
  global climate : küresel iklim
  global commodity : küresel ürün
  global communication : küresel iletişim
  global community : global topluluk
  global competition : küresel rekabet
  global context : küresel bağlam
  global corporation : dünya çapında şirket
  global culture : küresel kültür
  global demand : küresel talep
  global dimension : küresel boyut
  global disaster : küresel felaket
  global distribution : küresel dağıtım
  global domination : küresel hakimiyet
  global economics : küresel ekonomi
  global economy : küresel ekonomi
  global emission : küresel emisyon
  global enterprise : küresel girişim
  global environment : küresel çevre
  global extinction : küresel tükenme
  global finance : küresel finans
  global hunger : küresel açlık
  global imbalance : küresel dengesizlik
  global industry : küresel endüstri
  global inequality : küresel eşitsizlik
  global initiative : küresel girişim
  global instability : küresel istikrarsızlık
  global issue : küresel sorun
  global leadership : küresel liderlik
  global market : küresel pazar
  global marketplace : küresel piyasa
  global network : küresel ağ
  global perspective : küresel bakış açısı
  global phenomenon : küresel olgu
  global politics : küresel politika
  global popularity : küresel popülarite / rağbet
  global population : küresel nüfus
  global poverty : küresel yoksulluk
  global problem : küresel sorun
  global production : küresel üretim
  global prosperity : küresel refah
  global reach : küresel erişim
  global recession : küresel durgunluk
  global scale : küresel ölçek
  global society : küresel toplum
  global spread : küresel yayılım
  global stage : küresel sahne
  global telecommunications : küresel telekomünikasyon/iletişim
  global temperature : küresel sıcaklık
  global trade : küresel ticaret
  global turmoil : küresel kargaşa
  global turnover : küresel iş hacmi
  global village : küresel köy
  global vision : evrensel görüş
  global war : küresel savaş
  global media : küresel medya/basın
  global shift : küresel değişiklik
  global structure : küresel yapı
  global identity : küresel kimlik
  find global acceptance : dünyaca kabul görmek
  global size : küresel boyut
  Daha az gör