Yükleniyor...
Hand down [Phrasal verb] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Hand down (Pv) ne demek?

Hand down (Pv) ne demek? Hand down ne anlama gelir? Hand down İngilizce örnek cümle. Hand down eş anlamlıları.

  hand down (pv)

  aktarmak

  devretmek, geçirmek, miras vermek, nesilden nesile aktarmak

  Hand down (pv) ingilizce örnek cümle

  Culture is handed down from generation to generation.

  Kültür nesilden nesile aktarılır.

  In old times, property was usually handed down to the oldest son at his father's death.

  Eski zamanlarda,mal genellikle babasının ölümünde en büyük oğluna miras kalırdı.

  Hand down ile Bağlantılı Kelimeler