Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Haphazardly ne demek?

Haphazardly ne demek? Haphazardly ne anlama gelir? Haphazardly İngilizce örnek cümle. Haphazardly eş anlamlıları.

  haphazardly (adv)

  tesadüfen

  planlanmamış bir şekilde, rastgele bir şekilde, gelişigüzel bir şekilde

  Haphazardly (adv) ingilizce örnek cümle

  The books were placed haphazardly on the shelf.

  Kitaplar rastgele raflara yerleştirildi.

  Many ecologically valuable areas have been haphazardly developed over the past decades.

  Ekolojik olarak değerli birçok alan, geçtiğimiz on yıllarda gelişigüzel bir şekilde geliştirildi.

  State boundaries are haphazardly drawn across land masses and linguistic, cultural and ethnic lines.

  Devlet sınırları, kara kütleleri ve dilsel, kültürel ve etnik hatlar arasında gelişigüzel çizilir.

  Haphazardly (adv) Collocations

  arrange haphazardly : tesadüfen/ rastgele düzenlemek
  pile haphazardly : rastgele yığmak/kümelenmek