Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Heavily ne demek?

Heavily ne demek? Heavily ne anlama gelir? Heavily İngilizce örnek cümle. Heavily eş anlamlıları.

  heavily (adv)

  yoğun şekilde

  büyük oranda, ciddi ölçüde, şiddetle

  Heavily (adv) ingilizce örnek cümle

  Sea otters are heavily affected by oil spills due to their dependence on their fur for warmth.

  Deniz su samurları, sıcaklık için kürklerine bağlı olduklarından dolayı petrol dökülmelerinden büyük ölçüde etkilenir.

  Estonia’s climate is heavily influenced by its geography.

  Estonya'nın iklimi, coğrafyasından büyük ölçüde etkilenir.

  Heavily (adv) Collocations

  heavily armed : büyük çapta silahlı
  heavily armoured : ciddi ölçüde zırhlı
  heavily biased : yoğun şekilde/şiddetle ön yargılı
  heavily contaminated : çok fazla kirlenmiş
  heavily dependent : ciddi ölçüde bağlı
  26 Örnek daha
  heavily exposed : yoğun şekilde maruz kalmış
  heavily involved : yoğun bir şekilde ilgili
  heavily polluted : ciddi ölçüde kirlenmiş
  heavily populated : yoğun nüfuslu
  heavily pregnant : karnı burnunda
  heavily reliant : büyük ölçüde bağımlı
  heavily restricted : şiddetle/yoğun bir şekilde kısıtlanmış/sınırlı
  heavily symbolic : fazlasıyla sembolik
  bleed heavily : fazlaca kanamak
  campaign heavily : ağır bir şekilde kampanya yapmak
  contribute heavily : ciddi ölçüde katkıda bulunmak
  damage heavily : ciddi ölçüde zarar vermek, ağır hasara uğratmak
  depend heavily on : büyük ölçüde ...ya bağlı olmak
  drink heavily : çok içmek
  exploit heavily : ciddi ölçüde kullanmak
  feature heavily : yoğun şekilde -e ağırlık vermek / -i ön plana çıkarmak
  focus heavily : yoğun bir şekilde odaklanmak
  influence heavily : ciddi ölçüde etkilemek
  outweigh heavily : büyük oranda ağır basmak
  rain heavily : yoğun bir şekilde yağmur yağmak
  regulate heavily : ağır düzenlemek
  reinforce heavily : yoğun şekilde sağlamlaştırmak/ güçlendirmek
  smoke heavily : ağır bir şekilde sigara içmek
  tax heavily : aşırı derecede vergilendirmek
  heavily influenced : ciddi ölçüde etkilenmiş
  rely heavily on : büyük ölçüde ...ya güvenmek
  Daha az gör