Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Highly ne demek?

Highly ne demek? Highly ne anlama gelir? Highly İngilizce örnek cümle. Highly eş anlamlıları.

  highly (adv)

  hayli

  oldukça, son derece, ziyadesiyle

  Highly (adv) ingilizce örnek cümle

  The equipment is highly sensitive.

  Ekipman hayli hassastır.

  Excellent analytical skills are highly valued.

  Mükemmel analitik yetenekler çok değerlidir.

  Billboards are a highly effective advertising strategy.

  Reklam panoları hayli etkili bir reklam stratejisidir.

  Highly (adv) Collocations

  highly abstract : son derece soyut
  highly acceptable : son derece kabul edilebilir
  highly accessible : son derece erişilebilir
  highly accomplished : oldukça yetenekli
  highly accurate : büyük oranda kesin
  150 Örnek daha
  highly active : ziyadesiyle hareketli
  highly adaptable : ziyadesiyle uydurulabilir
  highly addictive : oldukça bağımlılık yapan
  highly adept : son derece becerikli
  highly advanced : oldukça gelişmiş
  highly advantageous : oldukça avantaj sağlayan
  highly aggressive : oldukça sinirli
  highly ambiguous : oldukça belirsiz
  highly ambitious : oldukça hırslı
  highly ambivalent : son derece kararsız
  highly amenable : son derece uygun
  highly amused : oldukça keyifli
  highly amusing : oldukça eğlenceli
  highly annoyed : oldukça kızgın
  highly annoying : oldukça can sıkıcı
  highly artificial : oldukça yapay
  highly beneficial : son derece faydalı
  highly capable : son derece yetenekli
  highly charged : son derece yüklü
  highly compatible : son derece uyumlu
  highly competent : son derece yetkin
  highly competitive : çok derece rekabetçi
  highly complex : son derece karmaşık
  highly complicated : oldukça karmaşık
  highly concentrated : çok yoğun
  highly confident : son derece emin
  highly confidential : son derece gizli
  highly conscious : son derece bilinçli
  highly contagious : yüksek derecede bulaşıcı
  highly controversial : son derece tartışmalı
  highly convenient : son derece uygun
  highly corrosive : oldukça aşındırıcı
  highly creative : son derece yaratıcı
  highly critical : son derece hayati
  highly damaging : son derece zarar verici
  highly dangerous : son derece tehlikeli
  highly demanding : son derece zorlu
  highly dependent : oldukça bağımlı
  highly descriptive : son derece açıklayıcı/betimleyici
  highly desirable : son derece arzu edilen
  highly destructive : son derece yıkıcı
  highly detailed : son derece detaylı
  highly detrimental : oldukça zararlı
  highly developed : son derece gelişmiş
  highly dissatisfied : son derece memnuniyetsiz
  highly distinctive : son derece ayırt edici
  highly disturbed : son derece rahatsız olmuş
  highly disturbing : son derece rahatsız edici
  highly diverse : son derece çeşitli
  highly educated : son derece eğitimli
  highly effective : hayli etkili
  highly efficient : son derece verimli/etkili
  highly emotional : son derece duygusal
  highly enthusiastic : son derece hevesli
  highly exceptional : son derece olağanüstü
  highly experienced : son derece deneyimli
  highly explicit : son derece açık
  highly explosive : son derece patlayıcı
  highly exposed : son derece maruz kalmış
  highly favourable : son derece olumlu/iyimser
  highly illegal : son derece yasa dışı
  highly illogical : son derece mantıksız
  highly important : son derece önemli
  highly improbable : son derece olanaksız
  highly inaccurate : son derece yanlış
  highly inappropriate : çok uygunsuz
  highly inconvenient : son derece uygunsuz
  highly ineffective : oldukça etkisiz
  highly infectious : oldukça bulaşıcı
  highly influential : son derece etkili
  highly instrumental : son derece etkili
  highly insulting : son derece küçümseyici/aşağılayıcı
  highly intensive : son derece yoğun
  highly interactive : oldukça etkileşimli
  highly irregular : son derece düzensiz/kuralsız
  highly irresponsible : son derece sorumsuz
  highly likely : oldukça olası
  highly marketable : son derece pazarlanabilir
  highly misleading : son derece yanıltıcı
  highly nervous : son derece gergin
  highly nutritious : son derece besleyici
  highly optimistic : son derece iyimser
  highly organized : son derece organize olmuş
  highly poisonous : son derece zehirli
  highly polluted : oldukça kirlenmiş
  highly popular : hayli popüler
  highly portable : son derece taşınabilir
  highly preferable : çok tercih edilir
  highly prejudiced : son derece ön yargılı
  highly prestigious : son derece prestijli
  highly probable : son derece muhtemel
  highly productive : oldukça verimli / üretken
  highly profitable : son derece karlı
  highly prolific : son derece üretken
  highly promising : son derece umut verici
  highly protective : son derece koruyucu
  highly qualified : oldukça nitelikli
  highly radioactive : oldukça radyoaktif
  highly rational : son derece mantıklı
  highly reactionary : son derece gerici
  highly realistic : son derece gerçekçi
  highly regular : son derece düzgün
  highly relevant : son derece alakalı
  highly reliable : son derece güvenilir
  highly resistant : son derece dirençli
  highly responsible : son derece sorumlu
  highly restricted : son derece kısıtlı
  highly revealing : son derece açığa vurmak
  highly rewarding : son derece ödüllendirici
  highly satisfactory : son derece tatmin edici
  highly satisfying : son derece tatmin edici
  highly sceptical : oldukça şüpheci
  highly scientific : oldukça bilimsel
  highly selective : oldukça seçici
  highly sensitive : hayli hassas
  highly significant : son derece önemli
  highly skilled : son derece yetenekli
  highly sophisticated : son derece gelişmiş
  highly specialized : oldukça uzman
  highly successful : son derece başarılı
  highly suggestive : son derece anlamlı
  highly suitable : son derece uygun
  highly susceptible : son derece duyarlı
  highly talented : son derece yetenekli
  highly toxic : son derece zehirli
  highly trained : İyi eğitimli
  highly uncertain : oldukça belirsiz
  highly uncomfortable : son derece rahatsız edici
  highly undesirable : çok istenmeyen
  highly unlikely : son derece muhtemel olmayan/olasılıksız
  highly unpleasant : son derece tatsız/nahoş
  highly unsuitable : çok uygunsuz
  highly useful : bir hayli faydalı
  highly valuable : son derece değerli
  highly variable : son derece değişken
  highly versatile : oldukça çok yönlü
  highly visible : büyük ölçüde görünür
  highly vulnerable : son derece savunmasız
  appreciate highly : çok takdir etmek
  correlated highly : son derece ilişkili
  feature highly : son derece -i ön plana çıkarmak
  rank highly : yüksek rütbelendirmek
  recommend highly : şiddetle tavsiye etmek
  regard highly : çok iyi görmek
  reward highly : cömertçe ödüllendirmek
  suggest highly : son derece önermek
  highly problematic : son derece tartışmalı
  highly structured : son derece yapılandırılmış
  highly valued : son derece değerli
  be highly acclaimed : hayli beğenilen
  Daha az gör