Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Historical ne demek?

Historical ne demek? Historical ne anlama gelir? Historical İngilizce örnek cümle. Historical eş anlamlıları.

  historical (adj)

  tarihi

  tarihsel

  Historical (adj) ingilizce örnek cümle

  Guam has a rich historical and cultural heritage.

  Guam zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir.

  Historical (adj) Collocations

  historical accident : tarihi kaza / tarihi tesadüf
  historical account : tarihsel anlatım
  historical accuracy : tarihsel doğruluk
  historical adventure : tarihi macera
  historical allusion : tarihsel allüzyon
  112 Örnek daha
  historical analogy : tarihsel analoji
  historical analysis : tarihsel analiz
  historical archive : tarihi arşiv
  historical aspect : tarihsel yön
  historical association : tarihsel ilişki
  historical backdrop : tarihi zemin/arka plan
  historical background : tarihsel geçmiş
  historical circumstances : tarihsel durumlar
  historical collection : tarihi koleksiyon
  historical concept : tarihsel kavram
  historical consciousness : tarihsel bilinç
  historical context : tarihsel bağlam
  historical continuity : tarihsel devamlılık
  historical criticism : tarihsel eleştiri
  historical data : tarihi veriler
  historical detail : tarihi detay
  historical development : tarihsel gelişim
  historical dictionary : tarihsel sözlük
  historical difference : tarihsel fark
  historical dimension : tarihsel boyut
  historical document : tarihi belge
  historical drama : tarihi drama
  historical enquiry : tarihsel sorgulama
  historical epoch : tarihsel dönem
  historical event : tarihi olay
  historical evidence : tarihsel kanıt
  historical evolution : tarihi evrim
  historical example : tarihsel örnek
  historical experience : tarihi deneyim
  historical explanation : tarihsel açıklama
  historical fact : tarihi gerçek
  historical fiction : tarihsel kurgu
  historical figure : tarihi figür
  historical framework : tarihsel çerçeve
  historical geography : tarihi coğrafya
  historical grievance : tarihsel şikayet
  historical heritage : tarihi miras
  historical imagination : tarihsel hayal
  historical importance : tarihsel önemi
  historical inaccuracy : tarihsel yanlışlık
  historical inevitability : tarihsel kaçınılmazlık
  historical injustice : tarihi adaletsizlik
  historical insight : tarihsel anlayış
  historical interest : tarihsel ilgi
  historical interpretation : tarihi yorum
  historical landmark : tarihsel dönüm noktası
  historical legacy : tarihsel miras
  historical linguistics : tarihi dilbilim
  historical link : tarihsel bağlantı
  historical literature : tarihi edebiyat
  historical material : tarihi malzeme
  historical memory : tarihi hafıza
  historical moment : tarihsel an
  historical monument : tarihi anıt
  historical museum : tarihi müze
  historical myth : tarihsel efsane
  historical narrative : tarihsel anlatı
  historical necessity : tarihi gereklilik
  historical novel : tarihi Roman
  historical novelist : tarihi romancı
  historical origin : tarihi kökenli
  historical overview : tarihsel bakış
  historical parallel : tarihsel paralel
  historical past : tarihsel geçmiş
  historical perspective : tarihsel bakış açısı
  historical phenomenon : tarihsel fenomen
  historical photograph : tarihi fotoğraf
  historical point of view : tarihsel bakış açısı
  historical precedence : tarihi öncelik
  historical precedent : tarihi emsal
  historical process : tarihsel süreç
  historical reality : tarihsel gerçek
  historical reconstruction : tarihi rekonstrüksiyon
  historical record : tarihsel kayıt
  historical reference : tarihsel referans
  historical relic : tarihi kalıntı
  historical reputation : tarihsel itibar
  historical research : tarihsel araştırma
  historical roots : tarihsel kökler
  historical setting : tarihi ortam
  historical significance : tarihsel önem
  historical simulation : tarihsel simülasyon
  historical site : tarihi alan
  historical sketch : tarihi kroki
  historical society : tarihsel toplum
  historical sociology : tarihsel sosyoloji
  historical source : tarihsel kaynak
  historical standard : tarihsel standart
  historical standpoint : tarihsel bakış açısı
  historical study : tarihsel çalışma
  historical survey : tarihsel araştırma
  historical term : tarihsel dönem/terim
  historical text : tarihi metin
  historical theme : tarihi tema
  historical thinking : tarihsel düşünme
  historical tie : tarihi kravat
  historical topic : tarihi konu
  historical trace : tarihi eser
  historical tradition : tarihi gelenek
  historical transformation : tarihsel dönüşüm
  historical trauma : tarihsel travma
  historical treasure : tarihi hazine
  historical trend : tarihsel eğilim
  historical truth : tarihsel gerçek
  historical turning point : tarihsel dönüm noktası
  historical understanding : tarihsel anlayış
  historical watershed : tarihi havza
  historical writing : tarihsel yazı
  historical change : tarihsel değişiklik
  historical factors : tarihsel etkenler
  historical knowledge : tarihsel bilgi
  historical period : tarihsel dönem
  Daha az gör