Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Human ne demek?

Human ne demek? Human ne anlama gelir? Human İngilizce örnek cümle. Human eş anlamlıları.

  human (n)

  insan

  insanoğlu

  Human (n) ingilizce örnek cümle

  The human hand has 27 bones and 35 muscles.

  İnsan elinin 27 kemiği ve 35 kası var.

  Human (n) Collocations

  human consumption : beşeri/insan tüketimi
  human rights abuse : insan hakları istismarı
  human casualty : insan zayiatı
  human skeleton : insan iskeleti
  human skull : insan kafatası
  126 Örnek daha
  human trafficking : insan kaçakçılığı
  human rights : insan hakları
  human development : insani gelişme
  human feeling : insani duygu
  human contact : insan teması
  human organism : insan organizması
  human culture : insan kültürü
  human nutrition : insan beslenmesi
  human embryo : insan embiriyosu
  human error : insan hatası
  human element : insan unsuru
  human intervention : insan eli değmesi, müdahalesi
  human civilization : insan uygarlığı
  human existence : insan varlığı
  human experience : insan deneyimi
  human waste : insan atığı
  human history : insanlık tarihi
  human race : insan ırkı
  human volunteer : insan gönüllü
  human organ : insan organı
  human condition : insanlık hali
  human selfishness : insan bencilliği
  human achievement : insan başarısı
  human attribute : insani özellik
  human exploitation : insan sömürüsü
  human cost : insan maliyeti
  human scale : insan ölçeği
  human brain : insan beyni
  human presence : insan varlığı
  human speech : insan konuşması
  human welfare : insan refahı
  human emotion : insani duygu
  human capital : beşeri sermaye
  human heart : insan kalbi
  human suffering : insanın acı çekmesi
  human flesh : insan eti
  human memory : insan hafızası
  human destiny : insan kaderi
  human origin : insan kökeni
  human gene : insan geni
  human dignity : insan onuru
  human survival : insan sağ kalımı
  human form : insan biçimi/şekli
  human subject : insan denek
  human figure : insan figürü
  human freedom : insani özgürlük
  human equality : insani eşitlik
  human ear : insan kulağı
  human resources : insan kaynakları
  human biology : insan biyolojisi
  human tissue : insan dokusu
  human bone : insan kemiği
  human remains : insan kalıntıları
  human sacrifice : insan kurban
  human shield : canlı kalkan
  human drive : insan çabası
  human want : insani gereksinim/ihtiyaç
  human understanding : insan anlayışı
  human creativity : insan yaratıcılığı
  human species : insan türü
  human society : insan toplumu
  human interaction : insan etkileşimi
  human behaviour : insan davranışı
  human activity : insan faaliyeti
  human observer : insan gözlemcisi
  human chain : insan zinciri
  human psychology : insan psikolojisi
  human weakness : insan zafiyeti
  human limitation : insan sınırlaması
  human dilemma : insan ikilemi
  human solidarity : insani dayanışma
  human communication : insan iletişimi
  human tragedy : insanlık trajedisi
  human inhabitant : insan sakin/ oturan kimse (bir yerde)
  human essence : insan özü
  human knowledge : insan bilgisi
  human health : insan sağlığı
  human tendency : insan eğilimi
  human population : insan nüfusu
  human settlement : insan yerleşimi
  human being : insanoğlu
  human need : insani ihtiyaç
  human evolution : insan evrimi
  human progress : insani gelişme
  human body : insan vücudu
  human cell : insan hücresi
  human mind : insan zihni
  human nature : insan doğası
  human life : insan hayatı
  human affair : insan ilişkisi
  human intelligence : insan zekası
  human dimension : insani boyut
  human well-being : insan refahı
  human imagination : insan hayal gücü
  human urge : insan dürtüsü
  human trial : insan deneyi
  human trait : insan özelliği
  human relationship : insan ilişkisi
  human relation : insan ilişkileri
  human reasoning : insan muhakemesi
  human reason : insan mantığı
  human potential : insan potansiyeli
  human perfection : insan mükemmelliği
  human perception : insan algısı
  human passion : insan tutkusu
  human endeavour : insan çabası
  human exploration : insan keşfi
  human face : insan yüzü
  human factor : insan faktörü
  human anatomy : insan anatomisi
  human blood : insan kanı
  human impulse : insan dürtüsü
  human instinct : insani içgüdü
  human liberty : insan özgürlüğü
  human milk : insan sütü
  human character : insan karakteri
  human characteristic : insan özelliği
  human impact : insan etkisi
  human greed : insan açgözlülüğü
  human soul : insan ruhu
  human smuggling : insan kaçakçılığı
  human slavery : insan köleliği
  human shield : canlı kalkan
  human shape : insan şekli
  human reproduction : insan üremesi
  human value : insani değer
  Daha az gör

  Human ile Bağlantılı Kelimeler