Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Identity ne demek?

Identity ne demek? Identity ne anlama gelir? Identity İngilizce örnek cümle. Identity eş anlamlıları.

  identity (n)

  kimlik

  hüviyet

  Identity (n) ingilizce örnek cümle

  Tonight, the police will affirm the suspect’s identity on national television.

  Bu gece polis, şüphelinin kimliğini ulusal televizyonda doğrulayacak.

  Identity (n) Collocations

  adopt identity : kimliğini benimsemek
  affirm identity : kimliği doğrulamak
  assent identity : kimliği kabul etmek
  assert identity : kimlik getirmek
  assume identity : kimliğine bürünmek
  86 Örnek daha
  build identity : (parti vb)kimlik oluşturmak
  change identity : kimliğini değiştirmek
  conceal identity : kimliğini gizlemek
  confirm identity : kimliği doğrulamak
  construct identity : kimlik inşa etmek
  create identity : kimlik oluşturmak
  defile identity : kimliği kötüye kullanmak
  define identity : kimliği tanımlamak
  determine identity : kimliği belirlemek
  develop identity : kimlik kurmak/yaratmak
  disclose identity : kimliği açıklamak
  discover identity : kimliği keşfetmek
  disguise identity : kimliğini gizlemek
  establish identity : kimlik belirlemek
  expose identity : kimliği ortaya çıkarmak/ ifşa etmek
  express identity : kişiliğini ifade etmek
  find identity : kimlik bulmak
  forge identity : kimliğin sahtesini yapmak
  form identity : kimlik oluşturmak
  give identity : kimlik vermek
  guess identity : kimliği tahmin etmek
  hide identity : kimliği gizlemek
  keep identity : kimliğini korumak
  know identity : kimliğini bilmek
  learn identity : kimlik öğrenmek
  lose identity : kimliği kaybetmek
  maintain identity : kimliğini korumak
  mask identity : kimliğini saklamak
  preserve identity : kimliğini korumak
  protect identity : kimliğini korumak
  reclaim identity : kimliği geri istemek
  retain identity : kimliği korumak
  reveal identity : kimliği ortaya çıkarmak
  shape identity : kişiliği şekillendirmek
  share identity : kimliğini paylaş
  steal identity : kimlik çalmak
  uncover identity : kimliği açığa çıkarmak
  verify identity : kimliği doğrulamak
  black identity : siyah kimlik
  catholic identity : katolik kimliği
  civic identity : sivil kimlik
  collective identity : ortak kimlik
  common identity : ortak kimlik
  communal identity : toplumsal kimlik
  corporate identity : kurumsal kimlik
  cultural identity : kültürel kimlik
  homosexual identity : eşcinsel kimliği
  Islamic identity : İslami kimlik
  individual identity : bireysel kimlik
  Jewish identity : Yahudi kimliği
  lesbian identity : lezbiyen kimlik
  male identity : erkek kimliği
  masculine identity : erkeksi kimlik
  mistaken identity : yanlış kimlik tespiti
  multiple identity : çoklu kimlik
  national identity : ulusal kimlik
  new identity : yeni kimlik
  personal identity : kişisel kimlik
  political identity : siyasi kimlik
  professional identity : profesyonel kimlik
  racial identity : ırksal kimlik
  regional identity : bölgesel kimlik
  religious identity : dinsel kimlik
  secret identity : Gizli kimlik
  separate identity : ayrı kimlik
  sexual identity : cinsel kimlik
  shared identity : paylaşılan kimlik
  social identity : toplumsal kimlik
  strong identity : güçlü kimlik
  true identity : gerçek kimlik
  unique identity : benzersiz kimlik
  gay identity : eşcinsel kimlik
  dual identity : ikili kimlik
  ethnic identity : etnik kimlik
  female identity : kadın kimliği
  genetic identity : genetik kimlik
  distinct identity : ayrı kimlik
  feminine identity : kadınsı kimlik
  distinctive identity : ayırt edici kimlik
  assumed identity : varsayılan kimlik
  stolen identity : çalınmış kimlik
  find out identity : kimliğini keşfetmek
  multiple identities : çoklu kimlikler
  identity card : kimlik kartı
  global identity : küresel kimlik
  identity-theft victim : kimlik hırsızlığı kurbanı
  Daha az gör

  Identity ile Bağlantılı Kelimeler