Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Import ne demek?

Import ne demek? Import ne anlama gelir? Import İngilizce örnek cümle. Import eş anlamlıları.

  import (v)

  ithal etmek

  getirtmek

  Import (v) ingilizce örnek cümle

  An agricultural lobby is against a law to allow importing cotton from Egypt.

  Bir tarımsal lobisi, Mısır'dan pamuğun ithal edilmesine izin veren bir yasaya karşıdır.

  Import (n) Collocations

  country may import : ülke ithal edebilir
  import goods : mal ithal etmek
  import product : ürün ithal etmek
  import illegally : yasa dışı olarak ithal etmek
  import specially : özel olarak ithal etmek

  Import (n) Preposition Kullanımları

  import from : ...dan ithal etmek
  import (n)

  ithalat

  dışalım, ithal mal

  Import (n) ingilizce örnek cümle

  Japan's exports exceeded imports by 77.8 billion in 1998.

  Japonya'nın ihracatı, 1998 yılında ithalatı 77,8 milyar dolar aştı.

  Import (n) Collocations

  import may drop : ithalat düşebilir
  import may fall : ithalat düşebilir
  import may grow : ithalat artabilir
  import may increase : ithalat artabilir
  import may rise : ithalat artabilir
  9 Örnek daha
  import may total : ithalat toplama ulaşabilir
  allow import : ithalata olanak sağlamak
  ban import : ithalatı yasaklamak
  boost import : ithalatı artırmak
  discourage import : ithalattan vazgeçmek
  limit import : ithalatı sınırlandırmak
  agricultural import : ziraat ithalatı
  illegal import : yasa dışı ithalat
  foreign import : yurt dışı (yabancı) ithalat
  Daha az gör

  Import (n) Preposition Kullanımları

  import of : ... ithalatı
  import from : ...dan ithalat