Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Imposing ne demek?

Imposing ne demek? Imposing ne anlama gelir? Imposing İngilizce örnek cümle. Imposing eş anlamlıları.

  impose (v)

  uygulamak

  yürürlüğe koymak

  Imposing (v) ingilizce örnek cümle

  Some nations are imposing recycling taxes on plastic bags.

  Bazı ülkeler plastik torbalara geri dönüşüm vergisi uyguluyor.

  On September 9, the government imposed a night curfew in large parts of the republic.

  9 Eylül'de hükümet, cumhuriyetin büyük kısmında gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

  Countries may impose customs tariffs for political reasons.

  Ülkeler siyasal sebeplerden dolayı gümrük tarifeleri uygulayabilirler.

  kabul ettirmek

  zorlamak, empoze etmek, dayatmak

  Imposing (adj) Collocations

  judge may impose : hakim zorla yaptırabilir
  magistrate may impose : sulh yargıcı zorla yaptırabilir
  regulation may impose : yönetmelik yaptırabilir
  statute may impose : tüzük yaptırabilir
  impose ban : yasak koymak
  69 Örnek daha
  impose belief : inanç(cı) dayatmak /zorla kabul ettirmek
  impose blockade : abluka uygulamak
  impose boycott : boykot uygulamak
  impose burden : yük bindirmek
  impose ceiling : tavan (fiyat vb.) koymak
  impose censorship : sansür dayatmak/koymak
  impose charge : ücret koymak
  impose condition : koşul öne sürmek, kural koymak
  impose conformity : uyuma/uygunluğa zorlamak
  impose constraints : kısıtlamaları dayatmak
  impose control : kontrol uygulamak
  impose curb : kontrol/sınır koymak
  impose a curfew : sokağa çıkma yasağı ilan etmek
  impose cut : azalma/indirim yapmak
  impose cutback : kesinti yapmak/ harcamaları kısmaya zorlamak
  impose deadline : son teslim tarihi vermek
  impose demand : talebi dayatmak/zorla kabul ettirmek
  impose discipline : disiplin uygulamak
  impose duty : görev vermek
  impose embargo : ambargo koymak
  impose excise : üretim/tüketim vergisi koymak
  impose fee : harç /ücret uygulamak
  impose fine : para cezası kesmek
  impose freeze : (ücret/fiyat) dondurma uygulamak
  impose hardship : sıkıntılara yol açmak
  impose idea : görüşü zorla kabul ettirmek
  impose ideology : ideolojiyi / düşünyapıyı zorla benimsetmek
  impose injunction : tedbir koymak
  impose limit : sınırı zorlamak
  impose limitations : kısıtlamaları dayatmak
  impose martial law : sıkıyönetim uygulamak
  impose measure : önlem almak
  impose morality : ahlak dayatmak
  impose moratorium : ertele(n)meye zorlamak
  impose obligation : zorunluluk getirmek
  impose order : düzen getirmek
  impose penalty : ceza uygulamak
  impose prohibition : yasak koymak
  impose punishment : ceza uygulamak
  impose quota : kota koymak
  impose regime : rejime/ düzene zorlamak
  impose regulation : kanunu/ kuralı yürürlüğe koymak
  impose religion : dini zorla kabul ettirmek/ benimsetmek
  impose requirement : şart koymak
  impose restraint : kısıtlamayı dayatmak/zorla kabul ettirmek
  impose restriction : kısıtlama getirmek
  impose rule : kural koymak/uygulamak
  impose sanction : yaptırım uygulamak
  impose sentence : hüküm giydirmek
  impose strain : zorlama/ yük/ kuvvet uygulamak
  impose structure : yapıyı benimsetmek/ uygulamak
  impose suspension : faaliyetini durdurmaya zorlamak
  impose tariff : gümrük vergisi yüklemek
  impose tax : vergi koymak, vergiye bağlamak
  impose toll : yol parası koymak/ uygulamak
  impose treaty : anlaşmayı zorla kabul ettirmek
  impose tyranny : tahakküm etmek
  impose uniformity : (birbirine) benzerlik uygulamak/ dayatmak
  impose view : görüşü dayatmak/zorla kabul ettirmek
  impose vision : düşünü/ görüşünü dayatmak/ zorla benimsetmek
  impose will : isteğini zorla kabul ettirmek
  impose arbitrarily : keyfi olarak / gelişigüzel yürürlüğe koymak
  impose artificially : yapay olarak zorla kabul ettirmek
  impose centrally : merkezi olarak/ ana merkezden düzenlemek/ yaptırmak
  impose effectively : etkili bir şekilde zorla kabul ettirmek
  impose externally : dışarıdan empoze etmek/ dayatmak
  impose forcibly : zoraki kabul ettirmek
  impose simply : sadece zorla yaptırmak
  impose unilaterally : tek taraflı bir biçimde yürürlüğe koymak
  Daha az gör

  Imposing (adj) Preposition Kullanımları

  impose upon : ...ya uygulamak/kabul ettirmek
  impose on : ...ya uygulamak/kabul ettirmek
  imposing (adj)

  görkemli

  heybetli, şatafatlı, gösterişli