Yükleniyor...
remzihoca online dersler

In ne demek?

In ne demek? In ne anlama gelir? In İngilizce örnek cümle. In eş anlamlıları.

  in (prep)

  ...de, ...da

  ...deki, ...daki, içinde, (preposition of time/place)

  In (prep) ingilizce örnek cümle

  She started school in September.

  Eylül ayında okula başladı.

  ...e, ...a

  içine, (preposition of direction), (into)

  In (prep) ingilizce örnek cümle

  Please throw the food in the rubbish bin.

  Lütfen yemeği çöp kutusuna atın.

  ... alanda

  ...da, ...de, ...daki, ...deki, (in a particular field)

  In (prep) ingilizce örnek cümle

  a masters degree in engineering

  mühendislikte yüksek lisans

  içerisinde

  içinde, (preposition of time), (within, inside)

  In (prep) ingilizce örnek cümle

  Can you finish writing the book in one year?

  Kitabı yazmayı bir yıl içerisinde bitirebilir misin?

  Can you finish the book in one year?

  Kitabı bir yıl içinde bitirebilir misin?

  ... açısından

  ... bakımından, (in terms of)

  In (prep) ingilizce örnek cümle

  Oranges are rich in vitamin C.

  Portakallar C vitamini açısından zengindir.

  In (adj) Collocations

  increase in number : sayıca artmak

  In (adj) Preposition Kullanımları

  dip in : ...ya daldırmak
  exceed sb in sth : birini bir konuda geçmek
  in (adv)

  içeri

  içeriye, içerde, içeri doğru
  in (adj)

  moda

  gözde, tutulan

  In (adj) ingilizce örnek cümle

  Fur coats are in this year.

  Bu yıl kürk mantolar moda.