Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Income ne demek?

Income ne demek? Income ne anlama gelir? Income İngilizce örnek cümle. Income eş anlamlıları.

  income (n)

  gelir

  getiri, kazanç

  Income (n) ingilizce örnek cümle

  When women enter paid employment, their average incomes are lower than men’s.

  Kadınlar ücretli istihdama girdiklerinde, ortalama gelirleri erkeklerden düşüktür.

  My income exceeds my expenses.

  Gelirim giderlerimi aşıyor.

  The average family income dropped by 40 during the Great Depression.

  Büyük Buhran döneminde ortalama aile geliri yüzde 40 azaldı.

  Income (n) Collocations

  income may arise : gelir doğabilir
  income may decline : gelir düşebilir
  income may drop : gelir düşebilir
  income may exceed : gelir aşılabilir
  income may fall : gelir düşebilir
  54 Örnek daha
  income may grow : gelir artabilir
  income may increase : gelir artabilir
  income may rise : gelir artabilir
  income may stagnate : gelir artmayabilir
  boost income : geliri artırmak
  earn income : gelir kazanmak
  exceed income : geliri aşmak
  generate income : gelir yaratmak
  have income : gelir var
  increase income : geliri arttırmak
  provide income : gelir sağlamak
  redistribute income : yeniden dağıtılacak gelir
  reduce income : geliri azaltmak
  supplement income : ek gelir
  post-tax income : vergi sonrası gelir
  monthly income : aylık gelir
  yearly income : yıllık gelir
  additional income : ek gelir
  annual income : yıllık gelir
  average income : ortalama gelir
  capital income : sermaye geliri
  high income : yüksek gelir
  joint income : ortak gelir
  large income : büyük gelir
  low income : düşük gelir
  meagre income : yetersiz gelir
  modest income : mütevazı gelir
  national income : milli gelir
  permanent income : kalıcı gelir
  pre-tax income : vergi öncesi gelir
  private income : özel gelir
  regular income : düzenli gelir
  secure income : güvenli gelir
  small income : küçük gelir
  steady income : sabit gelir
  sufficient income : yeterli gelir
  total income : toplam gelir
  extra income : ekstra gelir
  fixed income : sabit gelir
  future income : gelecekteki gelir
  foreign income : yabancı gelir
  disposable income : harcanabilir gelir
  per capita income : kişi başına düşen gelir
  combined income : birleştirimiş gelir
  taxable income : vergilendirilebilir gelir
  rising income : yükselen gelir
  middle income : orta gelirli
  income may arise from : gelir ...den kaynaklanabilir
  income tax : gelir vergisi
  income support : gelir desteği
  assessable income : değer biçilebilen gelir
  retirement income : emeklilik geliri
  income distribution : gelir dağılımı
  source of income : gelir kaynağı
  Daha az gör

  Income (n) Preposition Kullanımları

  income from : ...dan gelir