Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Inside ne demek?

Inside ne demek? Inside ne anlama gelir? Inside İngilizce örnek cümle. Inside eş anlamlıları.

  inside (prep, adv)

  ... içinde

  ...de, ...da, ... içeriye, (preposition of time/place)

  Inside (prep, adv) ingilizce örnek cümle

  Everyone inside the building felt the earthquake.

  Binanın içindeki herkes depremi hissetti.

  We found a little kitten inside the box.

  Kutunun içinde küçük bir kedi yavrusu bulduk.

  The surgeon forgot something inside the patient.

  Cerrah hastanın içinde bir şey unutmuş.

  The price of oil rose by ten times inside six years.

  Petrolün fiyatı altı yıl içinde on kat arttı.

  The wound will heal inside six weeks with no lasting scar.

  Yara, kalıcı iz olmadan altı hafta içinde iyileşir.

  The bride got ready inside a few hours.

  Gelin birkaç saat içinde hazırlandı.

  inside (n)

  iç kısmı

  içi, iç tarafı

  Inside (n) ingilizce örnek cümle

  The inside of the Earth is very hot.

  Dünyanın iç kısmı çok sıcaktır.

  The apple looked good, but the inside was rotten.

  Elma güzel görünüyordu ama içi çürüktü.

  inside (adj)

  içeriden

  Inside (adj) Collocations

  inside job : içeriden destekli eylem
  inside joke : bir gruptakilerin arasındaki şaka
  inside wall : iç duvar
  inside part : iç kısım