Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Interest ne demek?

Interest ne demek? Interest ne anlama gelir? Interest İngilizce örnek cümle. Interest eş anlamlıları.

  interest (v)

  ilgisini çekmek

  merak uyandırmak

  Interest (n) Collocations

  interest buyer : alıcının ilgisini çekmek
  interest particularly : özellikle ilgilenmek
  interest (n)

  ilgi

  alâka, hobi

  Interest (n) ingilizce örnek cümle

  Alfred Nobel had broad cultural interests.

  Alfred Nobel'in geniş kültürel ilgileri vardı.

  Although they are twins, they have few interests in common.

  İkiz olmalarına rağmen, ortak çok az ilgi alanları var.

  faiz

  Interest (n) ingilizce örnek cümle

  The interest on bank loans is usually quite high.

  Banka kredilerinin faizi genellikle oldukça yüksektir.

  Variations in the interest rate will have an impact on the whole housing market.

  Faiz oranındaki değişiklikler tüm konut piyasasını etkileyecektir.

  Falling interest rates have stimulated the automobile market.

  Düşen faiz oranları otomobil pazarını canlandırdı.

  çıkar

  yarar, menfaat, fayda

  Interest (n) ingilizce örnek cümle

  If you can find mutual interests, you will get along with each other.

  Karşılıklı çıkarlar bulabilirseniz, birbirinizle iyi geçinirsiniz.

  The government actions are contrary to the public interest.

  Hükümetin eylemleri kamu yararına aykırıdır.

  Interest (n) Collocations

  interest may accrue : faiz tahakkuk edebilir
  interest may bear : ilgi katlanabilir
  interest may flag : faiz azalabilir
  interest may grow : ilgi artabilir
  interest may wane : ilgi azalabilir
  75 Örnek daha
  add interest : ilgi çekmek
  advance interest : çıkarına ilerlemek/hareket etmek
  arouse interest : ilgi uyandırmak
  attract interest : ilgi çekmek
  awaken interest : ilgi uyandırmak
  catch interest : ilgisini çekmek
  champion interest : çıkara hizmet etmek
  charge interest : faiz işletmek
  develop interest : ilgi geliştirmek
  earn interest : ilgi kazanmak
  generate interest : ilgi yaratmak
  have interest : ilgisi olmak
  jeopardize interest : çıkarını tehlikeye atmak
  lose interest : ilgisini kaybetmek
  pay interest : faiz ödemek
  pursue interest : ilgi duymak, ilgilenmek
  receive interest : faiz almak
  represent interest : ilgiyi temsil etmek
  revive interest : ilgi uyandırmak
  serve interest : çıkara hizmet etmek
  show interest : ilgi göstermek
  stimulate interest : ilgi uyandırmak
  sustain interest : arzuyu sürdürmek
  take an interest : alaka duymak/göstermek
  slightest interest : en ufak bir ilgi
  active interest : faal ilgi
  abiding interest : daimi ilgi
  academic interest : akademik ilgi
  architectural interest : mimari ilgi
  artistic interest : sanatsal ilgi
  broad interest : geniş ilgi
  close interest : yakın ilgi/alaka
  commercial interest : ticari ilgi
  common interest : ortak ilgi/çıkar
  conflicting interests : çıkar çatışması
  considerable interest : büyük ilgi
  contradictory interest : çelişkili çıkar
  deep interest : derin ilgi
  great interest : büyük ilgi
  growing interest : artan ilgi
  historical interest : tarihsel ilgi
  intense interest : yoğun ilgi
  joint interest : ortak ilgi
  keen interest : çok ilgi
  little interest : az ilgi
  long-term interest : uzun vadeli çıkar, faiz
  mutual interest : karşılıklı çıkar
  national interest : ulusal çıkar
  personal interest : kişisel ilgi/çıkar
  public interest : kamu yararı
  renewed interest : yenilenmiş/yenilenen faiz/ilgi/çıkar
  scientific interest : bilimsel ilgi
  sectional interest : bölümsel ilgi
  selfish interest : bencil ilgi
  serious interest : ciddi ilgi
  shared interest : ortak ilgi
  special interest : özel ilgi
  widespread interest : yaygın ilgi
  diverse interest : farklı ilgi
  foreign interest : dış/yabancı faiz/çıkar
  general interest : genel ilgi | kamu yararı
  economic interests : ekonomik çıkarlar
  increased interest : artmış faiz/ilgi
  vested interest : menfaat
  worldwide interest : dünya çapında ilgi
  increasing interest : artan ilgi/faiz/çıkar
  particular interest : özel ilgi
  individual interests : bireysel çıkarlar
  act against interest : faize karşı hareket etmek
  drum up interest : ilgisini çekmek
  interest rate : faiz oranı
  arise interest : ilgi uyandırmak
  class interests : sınıf çıkarları
  object of interest : merak konusu
  person of interest : şüpheli kişi
  Daha az gör

  Interest (n) Preposition Kullanımları

  contrary to sb/sth's interest : birinin/bir şeyin ilgisine zıt olarak
  for interest : ilgi için
  interest among : ... arasında ilgi
  interest in : …ya ilgi
  with interest : ilgiyle |faiziyle
  6 Örnek daha
  of interest : ilginç
  interest on : ...nın faizi
  in one's interests : ...nın yararına
  interest from : ...dan ilgi
  against sb's interest : birinin çıkarlarına karşı
  out of interest : meraktan
  Daha az gör

  Interest ile Bağlantılı Kelimeler