Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Intervening ne demek?

Intervening ne demek? Intervening ne anlama gelir? Intervening İngilizce örnek cümle. Intervening eş anlamlıları.

  intervene (v)

  müdahale etmek

  araya girmek, karışmak

  Intervening (v) ingilizce örnek cümle

  The hockey referee intervened to stop the fight.

  Hokey hakemi, kavgayı durdurmak için araya girdi.

  George intervened in his coworkers' disagreement.

  George, iş arkadaşlarının anlaşmazlığına müdahale etti.

  The foreign minister intervened with disastrous results.

  Dışişleri bakanı feci sonuçlara müdahale etti.

  Governments may intervene in markets to promote general economic fairness.

  Hükümetler, genel ekonomik eşitliği teşvik etmek için piyasalara müdahale edebilir.

  The police decided to intervene once the demonstrators started looting some shops.

  Polis, göstericiler bazı dükkânları yağmalamaya başladıktan sonra müdahale etmeye karar verdi.

  Intervening (adj) Collocations

  fate may intervene : kader karışabilir
  minister may intervene : bakan müdahale edebilir
  president may intervene : cumhurbaşkanı müdahale edebilir
  intervene actively : etkin şekilde bölmek
  intervene directly : doğrudan müdahale etmek
  1 Örnek daha
  intervene effectively : etkili müdahale etmek
  Daha az gör

  Intervening (adj) Preposition Kullanımları

  intervene against : ... karşı araya girmek
  intervene between : ... arasında araya girmek
  intervene on behalf of sb : birinin adına müdahale etmek
  intervene in : …ya müdahale etmek
  intervene with : …ya müdahale etmek
  intervening (adj)

  aradaki/aradan geçen aylar/dönem/yıllar vb.