Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Issue ne demek?

Issue ne demek? Issue ne anlama gelir? Issue İngilizce örnek cümle. Issue eş anlamlıları.

  issue (v)

  vermek

  dağıtmak, teslim etmek

  Issue (v) ingilizce örnek cümle

  The club issued a statement about its new transfer to the press.

  Kulüp, yeni transferi hakkında bir basın açıklaması yaptı.

  Police have issued a description of the gunman.

  Polis, saldırganın tasvirini yayınladı.

  The government issued a statement condemning the killings.

  Hükümet cinayetleri kınayan bir bildiri yayınladı.

  Issue (n) Collocations

  bank may issue : banka tedavüle çıkarabilir
  coroner may issue : adli tabip (belge vb.) verebilir
  court may issue : mahkeme (ihtar vb) verebilir
  issue alert : uyarı vermek
  issue announcement : duyuru yayımlamak
  13 Örnek daha
  issue coin : madeni parayı piyasaya çıkarmak
  issue communiqué : sorun açıklaması
  issue demand : talebi bildirmek/resmi olarak bildirmek
  issue denial : inkar etmek
  issue description : tasviri/tarifi/eşkali resmi olarak bildirmek
  issue paper : para basmak
  issue share : pay dağıtmak
  issue statement : bildiri yayınlamak
  issue threat : tehdit etmek
  issue warning : uyarı vermek
  issue warrant : izin belgesi vermek
  issue promptly : derhal yayınlamak
  issuing bank : amir banka
  Daha az gör

  Issue (n) Preposition Kullanımları

  issue to : ...ya bildirmek
  issue (n)

  mesele

  sorun, konu, mevzu

  Issue (n) ingilizce örnek cümle

  Forest conservation is an important issue all over the world.

  Ormanların korunması tüm dünyada önemli bir konudur.

  Deforestation continues to be a major environmental issue.

  Ormansızlaşma önemli bir çevre sorunu olmaya devam ediyor.

  sayı (dergi vb.)

  baskı, yayım, nüsha

  Issue (n) ingilizce örnek cümle

  Publication of this month's issue will probably be delayed one week.

  Bu ayın sayısının yayınlanması muhtemelen bir hafta gecikecek.

  The latest issue of the magazine will come out next Monday.

  Derginin son sayısı önümüzdeki Pazartesi günü çıkacak.

  Issue (n) Collocations

  issue may affect : mesele etkilenebilir
  issue may arise : sorun çıkabilir
  issue may face : konu etkileyebilir
  issue may surround : sorun kuşatabilir
  issue may underlie : sorun altında yatabilir
  93 Örnek daha
  address issue : (bir) konuyu ele almak
  avoid issue : sorunu önlemek
  become issue : sorun olmak
  clarify issue : sorunu netleştirmek
  confuse issue : konuyu karmaşık hale getirmek
  cover issue : konuyu kapsamak
  debate issue : konuyu tartışmak
  decide issue : karar vermek
  discuss issue : sorunu tartışmak
  evade issue : sorundan kaçınmak
  examine issue : sorunu incelemek
  explore issue : sorunu araştırmak
  face issue : sorun ile karşılaşmak
  highlight issue : konuyu vurgulamak
  publish issue : sorunu yayınlamak
  raise issue : bir konu ileri sürmek
  resolve issue : sorunu çözmek
  see issue : sorunu görmek
  settle issue : sorunu göstermek
  tackle an issue : sorunu ele almak
  big issue : büyük sorun
  burning issue : gündemdeki sorun
  central issue : temel sorun
  commercial issue : ticari sorun
  complex issue : karmaşık sorun
  constitutional issue : anayasal konu
  contentious issue : tartışmalı konu
  controversial issue : tartışmalı konu
  critical issue : hassas konu
  crucial issue : çok önemli konu
  current issue : güncel konu
  difficult issue : zor konu
  global issue : küresel sorun
  important issue : önemli konu
  international issue : uluslararası sorun
  key issue : temel konu
  legal issue : yasal sorun
  live issue : güncel sorun
  local issue : yerel sorun
  main issue : ana sorun
  major issue : temel sorun
  minor issue : küçük sorun
  moral issue : ahlaki mesele
  national issue : ulusal sorun
  political issue : politik konu
  real issue : gerçek sorun
  regional issue : bölgesel sorun
  related issue : ilişkili konu/sorun
  serious issue : ciddi sorun
  social issue : toplumsal mesele
  special issue : özel konu
  technical issue : teknik konu/sorun
  theoretical issue : teorik konu
  thorny issue : zorlu sorun
  unresolved issue : çözümlenmemiş sorun
  vital issue : hayati sorun
  whole issue : bütün soru
  ethical issue : etik mesele
  domestic issue : iç sorun
  economic issue : ekonomik sorun
  educational issue : eğitim konusu
  fundamental issue : temel sorun
  environmental issue : çevresel sorun
  basic issue : temel sorun
  back issue : eski sayı
  wider issue : daha geniş sorun/konu
  larger issue : daha büyük sorun
  issue may come out : sorun çıkabilir
  consider issue : konuyu değerlendirmek
  contemporary issue : güncel sorun
  core issue : temel sorun
  cultural issue : kültürel sorun
  deal issue : sorunu ele almak
  identify issue : sorunu saptamak
  methodological issue : yöntemsel sorun
  practical issue : uygulama sorunu
  relevant issue : ilgili konu
  similar issue : benzer konu/sorun
  single issue : tek konu/sorun
  specific issue : belirli konu/sorun
  bring out issue : sorun çıkarmak
  deal with an issue : bir sorunla başa çıkmak
  focus on issue : soruna odaklanmak
  look at issue : konuyu gözden geçirmek
  sensitive issue : hassas konu
  issue of concern : merak/endişe konusu
  class issue : sınıf sorunu
  abortion issue : kürtaj sorunu
  issue of journal : dergi sayısı
  election issue : seçim kampanyası konusu
  safety issues : güvenlik sorunları
  family issue : aile sorunu
  financial issue : maddi sorun
  Daha az gör

  Issue (n) Preposition Kullanımları

  issue about : ...hakkında sorun
  on issue : ... konuda/konusu üzerine
  at issue : tartışılan, gündemdeki