Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Judgement ne demek?

Judgement ne demek? Judgement ne anlama gelir? Judgement İngilizce örnek cümle. Judgement eş anlamlıları.

  judgement (n)

  yargı

  anlayış, sağduyu, düşünce, kanı

  Judgement (n) Collocations

  back judgement : kararı desteklemek
  cloud judgement : kararını yanıltmak
  confirm judgement : kararı onaylamak
  deliver judgement : hüküm vermek, karar almak
  display judgement : karar vermek
  55 Örnek daha
  doubt judgement : karardan şüphe duymak
  exercise judgement : kararı uygulamak
  express judgement : kararı belirtmek
  form judgement : karar vermek
  give judgement : karar vermek
  impair judgement : hükmü bozmak
  influence judgement : yargıyı etkilemek
  make judgement : yargıda bulunmak
  obtain judgement : yargıda bulunmak
  pass judgement : yargıda bulunmak
  pronounce judgement : yargılamak
  question judgement : hükmü sorgulamak
  reach judgement : yargıya varmak
  render judgement : karar vermek
  reserve judgement : henüz karar verememek
  respect judgement : karara saygı duymak
  reverse judgement : hükmü bozmak
  show judgement : hükmünü belirtmek
  suspend judgement : kararı askıya almak
  trust judgement : yargıya güvenmek
  use judgement : yargı kullanmak
  win judgement : yargıyı kazanmak
  withhold judgement : hükmü verememek
  accurate judgement : doğru karar
  aesthetic judgement : estetik yargı
  artistic judgement : sanatsal yargı
  balanced judgement : dengeli karar
  clinical judgement : klinik karar
  considered judgement : düşünülmüş karar
  critical judgement : kritik karar
  definitive judgement : kesin karar
  good judgement : sağduyu
  harsh judgement : sert karar
  impaired judgement : bozulmuş yargı
  impartial judgement : tarafsız yargı
  independent judgement : bağımsız karar
  informed judgement : bilgili yargı
  intuitive judgement : sezgisel yargı
  moral judgement : ahlaki yargı
  objective judgement : nesnel yargı
  personal judgement : kişisel yargı / karar
  political judgement : siyasi karar
  poor judgement : zayıf karar
  professional judgement : profesyonel karar
  qualitative judgement : nitel karar
  snap judgement : anlık karar/yargı
  subjective judgement : öznel karar
  fine judgement : iyi karar
  final judgement : nihai hüküm
  ethical judgement : ahlaki yargı
  editorial judgement : editör kararı
  come to judgement : karar vermek
  abide by judgement : karara/hükme uymak
  rely on judgement : yargıya güvenmek
  value judgement : değer yargısı
  Daha az gör

  Judgement (n) Preposition Kullanımları

  in sb's judgement : birinin yargısında
  judgement about : ... hakkında yargı
  judgement against : ... karşı yargı
  judgement on : ... hakkında yargı / karar