Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Key ne demek?

Key ne demek? Key ne anlama gelir? Key İngilizce örnek cümle. Key eş anlamlıları.

  key (v)

  tuşlamak

  key (n)

  anahtar

  Key (n) ingilizce örnek cümle

  Confidence is the key to success.

  Özgüven başarının anahtarıdır.

  I don't remember where I put my car keys.

  Arabanın anahtarlarını nereye koyduğumu hatırlamıyorum.

  tuş

  Key (n) ingilizce örnek cümle

  Press and hold down the the control key then you press 'C' to copy something.

  Bir şeyi kopyalamak için kontrol tuşunu basılı tutun ve ardından 'C' tuşuna basın.

  Key (adj) Collocations

  key may change : anahtar değişebilir
  key may jangle : anahtar çıngırdayabilir
  key may jingle : anahtar şıngırdayabilir
  key may lock : anahtar kilitleyebilir
  key may open : anahtar açabilir
  34 Örnek daha
  key may turn : anahtar dönebilir
  key may unlock : anahtar kilidini açabilir
  caress key : enstrümana vurmak
  change key : (müzikte)anahtar değiştirmek
  depress key : tuşa basmak
  have key : karar verici/sonuç üzerinde belirleyici olmak
  hit key : tuşa basmak
  hold key : anahtarını elinde bulundurmak
  insert key : anahtarı yerleştirmek/sokmak
  leave key : anahtar bırakmak
  press key : tuşa basmak
  punch key : klavyeye sertçe basmak
  remove key : anahtarı çıkarmak/dışarıya çıkarmak
  stroke key : tuşlara dokunmak/okşamak
  tap key : tuşa (hafifçe) vurmak
  touch key : tuş(lar)a dokunmak
  turn key : anahtarı çevirmek
  use key : anahtar kullanmak
  black key : siyah tuş
  hot key : kısayol tuşu
  major key : majör perdesi
  master key : ana anahtar, maymuncuk
  minor key : minör anahtarı
  spare key : yedek anahtar
  white key : beyaz tuş
  duplicate key : yedek anahtar
  put in key : anahtarı yerleştirmek/ içeri sokmak
  hold down key : tuşa basılı tutmak
  lock in key : anahtarı (bir şeyin içine) kilitlemek
  slide in key : anahtarı sokmak/yerleştirmek
  key school : özel okul
  key hole : anahtar deliği
  backspace key : silme / geri alma tuşu
  skeleton key : maymuncuk
  Daha az gör

  Key (adj) Preposition Kullanımları

  with a/the key : anahtar ile
  key for : ... için anahtar
  key of : ...-in anahtarı
  key to : …nın anahtarı
  key (adj)

  önemli

  kilit, en önemli, ana

  Key (adj) ingilizce örnek cümle

  When it comes to losing weight, the key factor is cutting calories.

  Kilo vermek söz konusu olduğunda, kilit faktör kalorileri azaltmaktır.

  Mining is a key driver of economic growth in Guinea.

  Madencilik, Gine'deki ekonomik büyümenin temel faktörüdür.

  Key (adj) Collocations

  key advantage : en önemli avantaj
  key aim : ana amaç
  key ally : kilit/önemli müttefik
  key appointment : kilit atama
  key area : kilit bölge
  93 Örnek daha
  key article : anahtar/kilit fıkra (hukuk)
  key aspect : kilit nokta
  key assumption : temel varsayım
  key attribute : anahtar öznitelik
  key challenge : ana /temel engel/zorluk
  key characteristic : kilit özellik
  key component : önemli bileşen
  key concept : ana kavram
  key concession : anahtar ödün
  key consideration : ana/kilit faktör
  key constituency : kilit seçim bölgesi
  key contributor : anahtar/en önemli katılımcı/katkıda bulunan
  key customer : en önemli müşteri
  key decision : büyük/önemli karar
  key demand : en önemli/ana talep
  key difference : temel fark
  key dimension : anahtar/en önemli yön/boyut
  key distinction : ana/önemli farklılık
  key document : en önemli/kilit belge
  key element : ana unsur/temel öğe
  key employee : anahtar çalışan
  key event : önemli olay
  key executive : kilit yönetici
  key factor : önemli faktör
  key feature : temel özellik
  key figure : en önemli şahsiyet
  key findings : temel bulgular
  key function : önemli işlev
  key idea : ana düşünce/izlenim
  key importance : kilit önem
  key indicator : anahtar gösterge
  key individual : önemli kişi
  key industry : ana sanayi/endüstri
  key ingredient : ana madde/malzeme
  key instrument : anahtar vasıta/kişi/alet
  key issue : temel konu
  key leader : kilit/ en önemli lider
  key link : anahtar bağlantı
  key measure : temel önlem/tedbir
  key meeting : en önemli/hayati toplantı
  key member : en önemli/önde gelen üye
  key message : kilit mesaj
  key milestone : ana/kilit köşe taşı/dönüm noktası
  key ministry : kilit bakanlık
  key moment : en önemli an
  key objective : temel amaç
  key paragraph : anahtar paragraf/cümle
  key part : anahtar rol, püf nokta
  key participant : temel/kilit katılımcı
  key passage : en önemli parça/paragraf
  key performer : anahtar/en önemli sanatçı/oyuncu
  key personnel : kilit kadro, kilit mevkideki personel
  key phrase : anahtar cümle
  key plank : önemli madde (bir politikada)
  key player : önemli şirket/oyuncu
  key point : kilit nokta (sı)
  key position : kilit pozisyon
  key precinct : anahtar seçim bölgesi
  key principle : temel ilke
  key problem : temel sorun
  key provision : temel şart
  key question : önemli/temel soru
  key reason : ana sebep
  key recommendation : ana öneri
  key requirement : ana/en önemli gereksinim
  key respect : ana nokta/ayrıntı/yön
  key role : önemli rol
  key sector : kilit sektör
  key senator : kilit senatör
  key stage : en önemli aşama
  key step : önemli/hayati adım
  key strategy : kilit strateji
  key strength : anahtar güç, kilit güçlü yan
  key stumbling block : temel/ana engel
  key supplier : ana tedarikçi
  key suspect : en önemli/anahtar şüpheli
  key target : ana/başlıca hedef
  key task : temel görev
  key term : anahtar terim/ifade
  key test : hayati/en önemli test
  key text : anahtar metin
  key theme : temel konu
  key thing : en önemli/hayati şey
  key tool : en önemli araç
  key topic : temel konu
  key turning point : en önemli/hayati dönüm noktası
  key vocabulary : temel/ana sözlük/ kelime hazinesi
  key vote : kilit oy
  key witness : hayati/önemli şahit
  key word : anahtar kelime
  key worker : esas işçi
  key policy : temel politika
  key source : kilit kaynak
  Daha az gör

  Key (adj) Preposition Kullanımları

  key to : ...için önemli