Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Landmark ne demek?

Landmark ne demek? Landmark ne anlama gelir? Landmark İngilizce örnek cümle. Landmark eş anlamlıları.

  landmark (n)

  bir yerin simgesi

  nirengi noktası

  Landmark (n) ingilizce örnek cümle

  The Parthenon is a Greek landmark which is almost universally recognizable, thanks to its fame.

  Parthenon, ünü sayesinde neredeyse evrensel olarak tanınan bir Yunan simgesidir.

  dönüm noktası

  önemli olay

  Landmark (n) ingilizce örnek cümle

  The year 1921, was regarded as a landmark, in the field of physical therapy, as national accreditation of physiotherapy programs was introduced.

  1921 yılı, fizyoterapi programlarının ulusal akreditasyonu başlatıldığından, fizik tedavi alanında bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

  Landmark (n) Collocations

  represent landmark : dönüm noktası temsil etmek
  architectural landmark : mimari simge
  historical landmark : tarihsel dönüm noktası
  important landmark : önemli dönüm noktası
  prominent landmark : seçkin dönüm noktası
  1 Örnek daha
  distinctive landmark : ayırt edici bir dönüm noktası
  Daha az gör