Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Landslide ne demek?

Landslide ne demek? Landslide ne anlama gelir? Landslide İngilizce örnek cümle. Landslide eş anlamlıları.

  landslide (n)

  heyelan

  toprak kayması, göçü, kayşa

  Landslide (n) ingilizce örnek cümle

  A landslide closed the canal in 1915 for several months.

  1915'te bir heyelan kanalı aylarca kapattı.

  After the landslide, volunteers worked in relays to rescue people buried under the rubble.

  Heyelanın ardından gönüllüler, enkaz altında kalan insanları kurtarmak için rölelerde çalıştı.

  The Haiti quake caused massive landslides along the coast.

  Haiti depremi, kıyı boyunca büyük toprak kaymalarına neden oldu.

  ezici seçim zaferi

  Landslide (n) ingilizce örnek cümle

  Landslide victories are rare, especially in large countries.

  Ezici üstünlükle seçimi kazanma, özellikle büyük ülkelerde nadirdir.

  Landslide (n) Collocations

  landslide may destroy : heyelan yok edebilir
  cause landslide : heyelana sebep olmak
  trigger landslide : heyelanı tetiklemek
  massive landslide : devasa heyelan
  landslide election : ezici üstünlükle seçilme
  4 Örnek daha
  landslide victory : ezici üstünlükle kazanılan siyasi zafer
  win by landslide : ezici üstünlükle (seçimi) kazanmak
  landslide site : heyelan bölgesi
  submarine landslide : denizaltı heyelanı
  Daha az gör

  Landslide (n) Preposition Kullanımları

  by landslide : ezici üstünlükle