Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Lasting ne demek?

Lasting ne demek? Lasting ne anlama gelir? Lasting İngilizce örnek cümle. Lasting eş anlamlıları.

  last (v)

  sürmek

  devam etmek, idare etmek, dayanmak

  Lasting (v) ingilizce örnek cümle

  A session usually lasts about an hour.

  Bir oturum genellikle yaklaşık bir saat sürer.

  Migraines are known for their severe pain and can last for days or weeks.

  Migrenler şiddetli ağrılarıyla bilinir ve günler veya haftalarca sürebilir.

  The famine in the region lasted ten years.

  Bölgedeki kıtlık on yıl sürdü.

  After the fire, the smell of smoke in the air lasted for days.

  Yangının ardından havadaki duman kokusu günlerce sürdü.

  dayanmak

  idare etmek, götürmek

  Lasting (v) ingilizce örnek cümle

  The battery will usually last about 10 days.

  Pil genellikle yaklaşık 10 gün dayanır.

  Lasting (adj) Collocations

  beauty may last : güzellik sürebilir
  bulb may last : ampul dayanabilir
  career may last : kariyer sürebilir
  ceasefire may last : ateşkes devam edebilir
  effect may last : etki devam edebilir
  17 Örnek daha
  kiss may last : öpücük devam edebilir
  marriage may last : evlilik devam edebilir
  period may last : dönem devam edebilir
  relationship may last : ilişki devam edebilir
  session may last : oturum devam edebilir
  siege may last : Kuşatma sürebilir
  stock may last : stok var olabilir
  storm may last : fırtına devam edebilir
  strike may last : grev devam edebilir
  supply may last : kaynak olabilir
  truce may last : ateşkes devam edebilir
  war may last : Savaş devam edebilir
  last lifetime : ömür boyu sürmek
  last forever : sonsuza kadar sürmek
  last indefinitely : süresiz olarak sürmek
  last long : uzun sürmek
  last rarely : son nadiren
  Daha az gör

  Lasting (adj) Preposition Kullanımları

  last into : ...-e sürmek
  last through : ... aracılığıyla sürmek
  last until : ... kadar sürmek
  last for : …süre sürmek
  lasting (adj)

  kalıcı

  sürekli, devam eden, dayanan

  Lasting (adj) Collocations

  lasting achievement : kalıcı başarı
  lasting change : kalıcı değişiklik
  lasting effect : kalıcı etki
  lasting fame : kalıcı şöhret
  lasting harm : kalıcı zarar
  6 Örnek daha
  lasting impact : kalıcı etki
  lasting importance : kalıcı önem
  lasting influence : kalıcı etki
  lasting legacy : kalıcı miras
  lasting peace : kalıcı barış
  lasting prosperity : kalıcı zenginlik
  Daha az gör