Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Launch ne demek?

Launch ne demek? Launch ne anlama gelir? Launch İngilizce örnek cümle. Launch eş anlamlıları.

  launch (v)

  başlatmak

  Launch (v) ingilizce örnek cümle

  The enemy launched an attack on us.

  Düşman bize bir saldırı başlattı.

  Following the earthquake, a large-scale rescue operation was launched.

  Depremin ardından geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

  African leaders launched a major regional socioeconomic and development plan.

  Afrikalı liderler büyük bir bölgesel sosyoekonomik ve kalkınma planı başlattı.

  No sooner had the company launched its new product than it went bankrupt.

  Tam şirket yeni ürünü çıkarmıştı ki iflas etti.

  fırlatmak

  (uzay aracı) uzaya fırlatmak, (gemi) suya indirmek, göndermek

  Launch (v) ingilizce örnek cümle

  The rocket was launched into space.

  Roket uzaya fırlatıldı.

  The lifeboat was launched immediately to rescue the four men.

  Filika dört kişiyi kurtarmak için hemen gönderildi.

  Launch (n) Collocations

  government may launch : hükümet fırlatabilir
  rocket may launch : roket fırlatılabilir
  launch assault : saldırı başlatmak
  launch business : iş başlatmak
  launch campaign : kampanya başlatmak
  20 Örnek daha
  launch career : kariyer başlatmak
  launch a company : bir şirket kurmak
  launch effort : girişim başlatmak
  launch an initiative : girişim başlatmak
  launch invasion : istila başlatmak
  launch investigation : soruşturma başlatmak
  launch manifesto : bildiriyi sunmak/takdim etmek
  launch a missile : füze fırlatmak
  launch mission : roket fırlatmak
  launch phase : evreye başlamak
  launch product : ürün piyasaya çıkarmak
  launch a programme : bir program başlatmak
  launch project : proje başlatmak
  launch rebellion : isyan başlatmak
  launch revolution : devrim başlatmak
  launch rocket : roket fırlatmak
  launch satellite : uydu fırlatmak
  launch spacecraft : uzay aracı fırlatmak
  launch a war : savaş başlatmak
  launch an inquiry : soruşturma başlatmak
  Daha az gör
  launch (n)

  fırlatma

  suya indirme, uzaya fırlatma

  açılış

  başlangıç

  Launch (n) Collocations

  announce launch : lansmanını/başlangıcı duyur
  attend launch : lansmana/açılışa katılmak
  celebrate launch : lansmanı kutlamak
  postpone launch : lansmanı ertelemek
  commercial launch : ticari lansman
  3 Örnek daha
  prepare for launch : açılış için hazırlanın
  missile launch : füze fırlatma
  launch facility : fırlatma tesisi
  Daha az gör

  Launch (n) Preposition Kullanımları

  after the launch : açılıştan sonra
  at a/the launch : açılışta
  following the launch : açılışın beraberinde
  since the launch : açılıştan beri
  launch for : ... için açılış