Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Leave ne demek?

Leave ne demek? Leave ne anlama gelir? Leave İngilizce örnek cümle. Leave eş anlamlıları.

  leave (v)

  ayrılmak

  gitmek, terk etmek, çıkmak

  Leave (v) ingilizce örnek cümle

  By April 26, it was reported that all Syrian troops had left the country.

  26 Nisan'a kadar tüm Suriye birliklerinin ülkeyi terk ettiği bildirildi.

  The young man left the restaurant without paying his bill.

  Genç adam hesabını ödemeden restorandan ayrıldı.

  bırakmak

  unutmak, yanına almamak

  Leave (v) ingilizce örnek cümle

  I am always leaving my umbrella on the train.

  Şemsiyemi hep trende unutuyorum.

  He left his keys at home.

  O anahtarlarını evde unuttu.

  Leave (n) Collocations

  bus may leave : otobüs ayrılabilir
  cubicle may leave : oda ayrılabilir
  employee may leave : çalışan ayrılabilir
  expedition may leave : seyahat başlayabilir
  ferry may leave : feribot ayrılabilir
  57 Örnek daha
  flight may leave : uçuş başlayabilir
  path may leave : yol ayrılabilir
  procession may leave : Alay yola çıkabilir
  ship may leave : gemi ayrılabilir
  train may leave : tren gidebilir
  troops may leave : askeri birlik ayrılabilir
  vessel may leave : gemi ayrılabilir
  leave academy : akademiden ayrılmak
  leave bag : çantayı bırakmak
  leave blank : boş bırakmak
  leave church : kilise bırakmak
  leave college : üniversiteyi bırakmak
  leave country : ülkeyi terk etmek
  leave employment : işten ayrılmak
  leave field : alanı terk etmek
  leave footprint : ayak izi bırakmak
  leave fortune : servet bırakmak
  leave ground : yeri bırakmak, temelden vazgeçmek
  leave home : evi terketmek
  leave hospital : hastaneden ayrılmak
  leave imprint : iz bırakmak
  leave instruction : talimat vermek
  leave a job : bir işten ayrılmak
  leave key : anahtar bırakmak
  leave legacy : miras bırakmak
  leave mark : iz bırakmak
  leave premises : tesisten ayrılmak
  leave room : odadan ayrılmak
  leave scar : yara izi bırakmak
  leave scent : koku bırakmak
  leave school : okulu bırakmak
  leave shelter : sığınaktan ayrılmak
  leave a territory : bir bölgeyi terk etmek
  leave theatre : tiyatroyu terk etmek
  leave time : zaman ayırmak
  leave town : kasabadan ayrılmak
  leave trace : iz bırakmak
  leave trail : iz bırakmak
  leave vacuum : hava boşluğu yaratmak
  leave will : vasiyet bırakmak
  leave workforce : iş gücünden ayrılmak
  be left alive : canlı bırakılmak
  leave sb alone : birini yalnız bırakmak
  leave sb bewildered : şaşkına döndürmek, şaşırtmak
  leave sb defenceless : birini savunmasız bırakmak
  leave sb handicapped : birini engelli bırakmak
  leave sb helpless : birini çaresiz bırakmak
  leave sb powerless : güçsüz bırakmak
  leave sb uncomfortable : birini rahatsız etmek
  leave sb free : birini serbest bırakmak
  leave sb dissatisfied : birini memnuniyetsiz etmek
  leave susceptible : duyarlı bırakmak
  leave sth intact : bozulmadan bırakmak
  leave sth visible : bir şeyi görünür bırakmak
  leave to chance : şansa bırakmak
  leave sth bare : bir şeyi çıplak/çorak bırakmak
  leave alone : yalnız bırakmak
  Daha az gör

  Leave (n) Preposition Kullanımları

  leave somewhere for ... : …ya gitmek için bir yerden ayrılmak
  leave (n)

  izin

  Leave (n) Collocations

  cancel leave : izni iptal etmek
  have leave : ayrılmak
  take leave : izin kullanmak
  administrative leave : idari izin
  sick leave : hastalık izni
  7 Örnek daha
  leave sb in peace : birini rahat bırakmak
  leave of absence : izin
  take a leave of absence : izne çıkmak
  absent without leave : izinsiz, kaçak
  pregnancy leave : hamilelik izni
  use up leave : iznini tüketmek
  maternity leave : doğum izni
  Daha az gör

  Leave (n) Preposition Kullanımları

  on leave : izinde