Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Level ne demek?

Level ne demek? Level ne anlama gelir? Level İngilizce örnek cümle. Level eş anlamlıları.

  level (adj)

  düz

  yatay, aynı hizada, yan yana

  Level (n) Collocations

  absolutely level : tamamen düz
  approximately level : yaklaşık seviye
  completely level : tamamen seviye
  level ground : yer seviyesi, düz arazi
  level (v)

  düzleştirmek

  düzgünleştirmek, tesviye etmek

  yerle bir etmek

  dümdüz etmek, yıkmak

  Level (n) Collocations

  side may level : taraf (lar) eşit düzeye gelebilir
  level (n)

  seviye

  düzey, derece, kat (apartman)

  Level (n) Collocations

  level may change : seviye değişebilir
  level may decrease : seviye düşebilir
  level may differ : seviye farklı olabilir
  level may drop : seviye düşebilir
  level may exceed : seviye aşılabilir
  84 Örnek daha
  level may fall : seviye düşebilir
  level may plummet : seviye düşebilir
  level may rise : seviye yükselebilir
  level may soar : seviye hızla yükselebilir
  level may vary : seviye değişebilir
  achieve level : seviyeye ulaşmak
  adjust level : seviyeyi ayarlamak
  alter level : seviye değiştirmek
  assess level : düzeyi değerlendirmek
  attain level : seviyeye ulaşmak
  boost level : seviyeyi yükseltmek
  change level : seviyeyi/düzeyi değiştirmek
  check level : miktarı/büyüklüğü kontrol etmek
  cheer level : tezahürat seviyesi
  control level : seviyeyi kontrol etmek
  decrease level : seviyesi/düzeyi/miktarı azalmak
  elevate level : seviyeyi yükseltmek
  exceed level : düzeyi aşmak
  improve level : düzeyi iyileştirmek
  increase level : düzeyini artırmak
  lower level : seviyeyi azaltmak
  maintain level : seviyeyi korumak
  measure level : seviyeyi ölçmek
  monitor level : monitör seviyesi
  raise level : seviyeyi artırmak
  reach level : seviyeye ulaşmak
  record level : rekor seviye
  reduce level : seviyesini azaltmak
  regulate level : seviyeyi düzenlemek
  acceptable level : kabul edilebilir seviye
  advanced level : ileri seviye
  dangerous level : tehlikeli seviye
  deep level : derin seviye
  higher level : daha yüksek seviye
  intermediate level : orta düzey
  international level : uluslararası seviye
  local level : yerel seviye
  low level : düşük seviye
  lower level : alt seviye
  maximum level : en yüksek düzey
  minimum level : asgari seviye
  moderate level : orta seviye
  national level : ulusal seviye
  normal level : normal düzey
  realistic level : gerçekçi seviye
  reasonable level : makul seviye
  recommended level : tavsiye edilen seviye
  significant level : önemli seviye
  superficial level : yüzeysel seviye
  unacceptable level : kabul edilemez seviye
  unprecedented level : eşi görülmemiş seviye
  upper level : üst seviye
  general level : genel düzey
  elevated level : yüksek seviye
  generous level : cömert seviye
  excessive level : aşırı seviye
  elementary level : temel seviye
  decreased level : azalan/azalmış seviye
  undetectable level : saptanamayan seviye
  increasing level : artan seviye
  rising level : yükselen seviye
  varying level : değişen seviye
  level may go down : seviye düşebilir
  appropriate level : uygun düzey
  deeper level : daha derin seviye
  high level : yüksek düzey
  increased level : artmış düzey
  overall level : genel olarak seviye
  stress level : stres düzeyi
  rise to level : seviyeye yükselmek
  sea level : deniz seviyesi
  demand level : talep seviyesi
  crisis level : kriz seviyesi
  street level : yer, sokak düzeyi
  pesticide levels : haşere ilacı seviyeleri
  subsistence level : geçim düzeyi
  proficiency level : yeterlik seviyesi
  background level : arka plan/zemin seviyesi
  level of ability : yetenek seviyesi
  ability level : yetenek seviyesi
  acceptability level : kabul edilebilirlik seviyesi
  troop level : askeri birlik seviyesi
  level of humidity : nem oranı
  humidity level : nem seviyesi
  Daha az gör

  Level (n) Preposition Kullanımları

  on a level : bir seviyede
  level of : ...nın seviyesi, düzeyi
  at a ... level : ... bir seviyede
  above a level : bir seviyenin üzerinde
  below a level : bir seviyenin altında
  3 Örnek daha
  at sea level : deniz seviyesinde
  below sea level : deniz seviyesinin altında
  above sea level : deniz seviyesinin üzerinde
  Daha az gör

  Level ile Bağlantılı Kelimeler