Yükleniyor...
Lift [Noun] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Lift (N) ne demek?

Lift (N) ne demek? Lift ne anlama gelir? Lift İngilizce örnek cümle. Lift eş anlamlıları.

  lift (v)

  kaldırmak

  havaya kaldırmak

  Lift (v) ingilizce örnek cümle

  She tried to lift the box, but found it impossible to do.

  Kutuyu kaldırmaya çalıştı ama yapması imkansızdı.

  We hired a crane to lift the new air conditioner and place it on the roof.

  Yeni klimayı kaldırmak ve çatıya yerleştirmek için bir vinç tuttuk.

  Lift (n) Collocations

  brow may lift : kaş yukarı kaldırılabilir
  cloud may lift : bulut yükselebilir
  darkness may lift : karanlık kalkabilir
  depression may lift : depresyon artabilir
  eye may lift : göz ortaya çıkabilir
  78 Örnek daha
  eyebrow may lift : kaş kaldırılabilir
  fog may lift : sis dağılabilir
  gloom may lift : kasvet dağılabilir
  hand may lift : el kaldırılabilir
  mist may lift : sis dağılabilir/yükselebilir
  mood may lift : ruh hali düzelebilir
  mouth may lift : ağız açılabilir/bükülebilir
  shoulder may lift : omuz kaldırılabilir
  spirit may lift : moral yüksek tutulabilir
  win may lift : başarı korunabilir/yüksekte tutulabilir
  lift arm : kolunu kaldırmak
  lift bag : torbayı / çuvalı kaldırmak
  lift ban : yasağı kaldırmak
  lift barrier : engeli kaldırmak
  lift beaker : deney şişesini kaldırmak
  lift binoculars : dürbünü kaldırmak
  lift blockade : ablukayı kaldırmak
  lift boycott : boykotu kaldırmak/sonlandırmak
  lift brow : kaşı kaldırmak
  lift burden : (sorumluluk) yükü kaldırmak/ almak
  lift ceiling : (fiyat vb.) tavanı yükseltmek/artırmak
  lift censorship : sansürü kaldırmak
  lift chin : çenesini kaldırmak
  lift control : kontrolü kaldırmak
  lift cup : kupayı / kabı/kutuyu kaldırmak
  lift a curfew : sokağa çıkma yasağını kaldırmak
  lift curse : laneti kaldırmak
  lift dividend : temettüyü kaldırmak
  lift dress : elbisesini kaldırmak
  lift earnings : kazancı art(t)ırmak / yükseltmek
  lift embargo : ambargoyu kaldırmak
  lift eye : gözü (yukarı) kaldırmak
  lift eyebrow : kaşı kaldırmak
  lift eyelid : göz kapağını kaldırmak
  lift fist : yumruğunu kaldırmak
  lift flap : kanadı kaldırmak
  lift foot : ayağı kaldırmak/yükseltmek
  lift game : oyunu geliştirmek/ilerletmek
  lift glass : bardak kaldırmak
  lift gloom : kasvet / üzüntüyü kaldırmak/gidermek
  lift hand : el kaldırmak
  lift hatch : kapağı kaldırmak
  lift head : başı kaldırmak
  lift hip : kalçayı kaldırmak
  lift immunity : dokunulmazlığı kaldırmak
  lift injunction : (mahkeme) emri kaldırmak
  lift leg : bacağı kaldırmak
  lift lid : kapağı / göz kapağını açmak/ kaldırmak
  lift martial law : sıkıyönetimi kaldırmak
  lift mood : ruh hali canlanmak/düzelmek
  lift morale : moralini yükseltmek
  lift phone : telefonu (yukarı) kaldırmak
  lift prohibition : yasaklayıcı yasa/kural/hüküm kaldırmak
  lift rate : oran yüksel(t)mek/artmak
  lift receiver : ahizeyi kaldırmak
  lift restriction : kısıtlamayı kaldırmak
  lift sanction : yaptırımı kaldırmak
  lift siege : kuşatmayı kaldırmak
  lift skirt : eteği yukarı çekmek/ kaldırmak
  lift suitcase : bavulu kaldırmak
  lift tariff : gümrük vergisini kaldırmak
  lift threat : tehdidi kaldırmak
  lift veil : peçeyi kaldırmak
  lift weight : ağırlık kaldırmak
  lift almost : neredeyse kaldırmak
  lift bodily : birini bedenen taşıyarak kaldırmak
  lift carefully : dikkatle kaldırmak
  lift completely : tamamen kaldırmak
  lift easily : kolayca kaldırmak
  lift fractionally : çok küçük ölçüde kaldırmak/yükseltmek
  lift gently : nazikçe kaldırmak
  lift gingerly : büyük bir dikkatle kaldırmak
  lift half : yarısından fazla/yarı/kısmen kaldırmak
  lift partially : kısmen kaldırmak
  lift sharply : keskin biçimde kaldırmak
  lift slightly : biraz/hafifçe kaldırmak
  lift slowly : yavaşça kaldırmak
  lifted eyebrow : kalkmış kaş
  Daha az gör
  lift (n)

  asansör

  Lift (n) ingilizce örnek cümle

  Take the lift to the fifth floor.

  Asansörle beşinci kata çıkın.

  kaldırma

  yükseltme

  Lift (n) ingilizce örnek cümle

  The plane didn't have enough lift to get off the ground.

  Uçağın havalanmak için yeterince kaldırma kuvveti yoktu.

  arabasına alma

  arabayla götürme

  Lift (n) ingilizce örnek cümle

  While I was waiting for the rain to stop, he gave me a lift.

  Yağmurun durmasını beklerken, beni arabasına aldı.

  Lift (n) Collocations

  lift may arrive : asansör gelebilir
  lift may serve : asansör görev yapabilir
  give sb a lift : birini arabayla götürmek
  operate lift : asansör işlemek/çalışmak
  thumb lift : otostop yapmak
  11 Örnek daha
  big lift : büyük neşe
  great lift : büyük neşe
  huge lift : büyük neşe
  hydraulic lift : hidrolik asansör/kaldırıcı
  private lift : özel asansör
  real lift : gerçek neşe
  free lift : serbest kaldırma
  electric lift : elektrikli asansör
  ski lift : kayak teleferiği
  ask for lift : otostop yapmak
  accessible lift : engelli asansörü
  Daha az gör

  Lift ile Bağlantılı Kelimeler