Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Line ne demek?

Line ne demek? Line ne anlama gelir? Line İngilizce örnek cümle. Line eş anlamlıları.

  line (v)

  sıralamak

  yana yana dizilmek, hat oluşturmak, bir hizada olmak

  Line (v) ingilizce örnek cümle

  The street was lined with identical red-brick houses.

  Sokak birbirinin aynısı kırmızı tuğlalı evlerle sıralıydı.

  astarlamak

  içini kaplamak

  Line (n) Collocations

  shelf may line : raf doldurulabilir
  spectator may line : seyirci sıralanabilir
  tree may line : ağaç çevreleyebilir
  line street : caddeye sıralanmak
  line (n)

  çizgi

  hat

  sıra

  dizi, kuyruk

  hat (telefon)

  ip

  tel, kordon, hat

  satır (yazı)

  dizi, mısra

  Line (n) Collocations

  line may appear : çizgi görünebilir
  line may connect : hat bağlanabilir
  line may denote : çizgi gösterebilir
  line may depict : çizgi gösterebilir
  line may divide : çizgi bölünebilir
  37 Örnek daha
  line may indicate : çizgi gösterebilir
  line may mark : çizgi işaretleyebilir
  line may represent : çizgi gösterebilir
  line may run : hat çalışabilir
  line may separate : hat ayırabilir
  line may show : çizgi gösterebilir
  adopt line : çizgi kabul etmek
  draw line : çizgi çizmek
  follow line : çizgiyi/kenarı takip etmek
  forget line : çizgiyi unutmak
  have line : çizgi var
  pursue line : hattı takip etmek
  front line : cephe hattı
  defensive line : savunma hattı
  diagonal line : çapraz çizgi / köşegen
  horizontal line : yatay çizgi
  jagged line : girintili çıkıntılı çizgi
  solid line : düz çizgi
  straight line : düz çizgi
  tough line : zorlu çizgi
  vertical line : dikey çizgi
  fine line : ince çizgi
  underground line : yer altı hattı
  zigzag line : zikzak çizgisi
  broken line : kesik çizgi
  dividing line : ara hattı
  line may correspond to : satır karşılık gelebilir
  poverty line : yoksulluk sınırı
  assembly line : montaj hattı
  cross the line : sınırı aşmak
  feed line : besleme hattı
  yellow line : sarı çizgi
  double yellow line : çift sarı çizgi
  jam the lines : telefonları kitlemek
  join line : sıraya / kuyruğa girmek
  production line : üretim hattı / bandı
  fault line : fay hattı
  Daha az gör

  Line (n) Preposition Kullanımları

  in line with : … ile uyumlu olarak
  in a line : sırada
  line between : ...arasında çizgi

  Line ile Bağlantılı Kelimeler