Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Loyalty ne demek?

Loyalty ne demek? Loyalty ne anlama gelir? Loyalty İngilizce örnek cümle. Loyalty eş anlamlıları.

  loyalty (n)

  sadakat

  bağlılık, vefa

  Loyalty (n) ingilizce örnek cümle

  Medieval knights took an oath of allegiance loyalty to their lord.

  Ortaçağ şövalyeleri efendilerine bağlılık yemini ettiler.

  To gain customer loyalty, businesses focus on prices and customer rewards.

  Müşteri sadakati kazanmak için işletmeler fiyatlara ve müşteri ödüllerine odaklanır.

  Loyalty (n) Collocations

  loyalty may lie : sadakat yatabilir
  loyalty may remain : sadakat kalabilir
  build loyalty : sadakat yaratmak
  buy loyalty : sadakati satın almak
  Command loyalty : (birisinin) sadakatine sahip olmak
  52 Örnek daha
  create loyalty : sadakat oluşturmak
  declare loyalty : sadakat beyan etmek
  demand loyalty : sadakat istemek/beklemek
  demonstrate loyalty : sadakat göstermek
  display loyalty : sadakati göstermek
  doubt loyalty : sadakatten şüphe etmek
  earn loyalty : sadakat kazanmak
  engender loyalty : sadakat oluşturmak
  expect loyalty : sadakat beklemek
  express loyalty : sadakat ifade etmek
  feel loyalty : sadakat hissetmek
  have loyalty : sadakat
  inspire loyalty : sadakati teşvik etmek
  owe loyalty : sadakat borçlu olmak
  pledge loyalty : sadakat yemini etmek
  prove loyalty : sadakati kanıtlamak
  question loyalty : bağlılığı sorgulamak
  retain loyalty : sadakati korumak
  reward loyalty : sadakati ödüllendirmek
  shift loyalty : bağlılığı değiştirmek
  show loyalty : sadakat göstermek
  swear loyalty : sadakat yemini etmek
  switch loyalty : bağlılığı bozmak
  test loyalty : sadakati test etmek
  transfer loyalty : sadakati aktarmak
  win loyalty : sadakat kazanmak
  absolute loyalty : mutlak sadakat
  blind loyalty : kör sadakat
  complete loyalty : tam sadakat
  conflicting loyalty : çatışan sadakat
  great loyalty : büyük sadakat
  intense loyalty : yoğun sadakat
  local loyalty : yerel sadakat
  long-term loyalty : uzun vadeli sadakat
  personal loyalty : kişisel sadakat
  political loyalty : siyasi sadakat
  primary loyalty : birincil sadakat
  regional loyalty : bölgesel sadakat
  religious loyalty : dini sadakat
  strong loyalty : güçlü sadakat
  total loyalty : sınırsız sadakat
  tremendous loyalty : muazzam sadakat
  tribal loyalty : aşiret sadakati
  undivided loyalty : bölünmemiş sadakat
  undying loyalty : ölümsüz sadakat
  unquestioning loyalty : sorgulamayan sadakat
  unswerving loyalty : sapmaz sadakat
  dual loyalty : çift yönlü sadakat
  ethnic loyalty : etnik sadakat
  fierce loyalty : şiddetli sadakat
  divided loyalty : bölünmüş sadakat
  unwavering loyalty : sarsılmaz sadakat
  Daha az gör

  Loyalty (n) Preposition Kullanımları

  loyalty to : …ya sadakat