Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Maintain ne demek?

Maintain ne demek? Maintain ne anlama gelir? Maintain İngilizce örnek cümle. Maintain eş anlamlıları.

  maintain (v)

  devam ettirmek

  sürdürmek, kalmak

  Maintain (v) ingilizce örnek cümle

  My brother wants to maintain a good relationship with my father.

  Kardeşim babamla iyi bir ilişki sürdürmek istiyor.

  Our skin requires a range of vitamins and minerals to maintain its health.

  Cildimiz sağlığını korumak için çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar.

  She has maintained the same weight since high school.

  Liseden beri aynı kiloyu korumuştur.

  He has to maintain a large family on a small salary.

  Az bir maaşla büyük bir aile bakması gerekiyor.

  Japan maintains friendly relations with the United States.

  Japonya ABD ile dostane ilişkiler sürdürüyor.

  bakım yapmak

  onarmak

  Maintain (v) ingilizce örnek cümle

  The smoke alarm has never been maintained.

  Duman alarmına hiç bakım yapılmadı.

  iddia etmek

  belirtmek, ifade etmek, ileri sürmek

  Maintain (v) ingilizce örnek cümle

  The shopkeeper gave an opportunity to maintain his innocence before calling the police.

  Dükkan sahibi polisi aramadan önce masumiyetini ifade etme fırsatı verdi.

  The accused maintained his innocence.

  Sanık masum olduğunu iddia etti.

  Maintain (v) Collocations

  pressure may maintain : basınç devam edebilir
  maintain association : ilişkiyi sürdürmek
  maintain balance : dengeyi devam ettirmek
  maintain check : kontrolü sürdürmek
  maintain communication : iletişimi sürdürmek
  49 Örnek daha
  maintain confidence : güveni devam ettirmek
  maintain confidentiality : gizliliği korumak
  maintain contact : teması sürdürmek
  maintain control : kontrolü sağlamak
  maintain correspondence : yazışmayı sürdürmek
  maintain dominance : hakimiyeti korumak
  maintain domination : hakimiyeti sürdürmek
  maintain enthusiasm : coşkuyu sürdürmek
  maintain flexibility : esnekliğini korumak/muhafaza etmek
  maintain focus : odaklanmak
  maintain growth : büyümeyi sürdürmek
  maintain harmony : uyumu sürdürmek
  maintain health : sağlığı korumak
  maintain house : evin geçimini sürdürmek
  maintain household : evi geçindirmek
  maintain humidity : nemi korumak
  maintain identity : kimliğini korumak
  maintain improvement : iyileşmeyi sürdürmek
  maintain independence : bağımsızlığı korumak
  maintain individuality : bireyselliği korumak
  maintain level : seviyeyi korumak
  maintain lifestyle : yaşam tarzını sürdürmek
  maintain link : bağlantıyı sürdürmek
  maintain majority : çoğunluğu korumak
  maintain neutrality : tarafsızlığı korumak
  maintain peace : barışı devam ettirmek
  maintain perspective : bakış açısını korumak
  maintain popularity : popülariteyi korumak
  maintain presence : varlığını korumak
  maintain profitability : karlılığı korumak
  maintain record : kayıt tutmak
  maintain register : kayıt tutmak
  maintain regularity : düzenliliği korumak
  maintain relation : ilişkiyi sürdürmek
  maintain relationship : ilişkiyi sürdürmek
  maintain secrecy : gizliliği korumak
  maintain speed : hızını korumak
  maintain stability : istikrarı korumak
  maintain supply : kaynağı korumak
  maintain temperature : sıcaklığı korumak/devam ettirmek
  maintain tie : bağlantıyı/ilişkiyi sürdürmek
  maintain trust : güvenini sürdürmek
  maintain weight : kiloyu korumak
  maintain actively : etkin şekilde sürdürmek
  maintain easily : kolayca devam ettirmek
  maintain generally : genel olarak sürdürmek
  maintain indefinitely : süresiz olarak sürdürmek
  maintain properly : uygun biçimde muhafaza etmek
  maintain well : iyi korumak
  Daha az gör