Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Material ne demek?

Material ne demek? Material ne anlama gelir? Material İngilizce örnek cümle. Material eş anlamlıları.

  material (adj)

  maddesel

  maddî, fiziksel, fiziki

  Material (n) Collocations

  material advancement : malzeme ilerlemesi
  material discrepancy : maddi tutarsızlık
  material evidence : materyal kanıt; önemli kanıt
  material gain : maddi kazanç
  material goods : maddi mallar
  10 Örnek daha
  material hardship : maddi zorluk
  material possession : maddi mülkiyet
  material prosperity : maddi refah
  material realm : malzeme alanı
  material respect : maddi saygı
  material reward : maddi ödülü
  material substance : maddi madde
  material wealth : maddi zenginlik, servet
  material witness : baş tanık
  material world : maddi dünya
  Daha az gör
  material (n)

  madde

  materyal, malzeme

  malzeme

  materyal

  Material (n) Collocations

  contain material : madde içermek
  gather material : malzeme toplamak
  include material : malzeme dahil
  incorporate material : malzeme/madde dahil etmek/içermek
  produce material : madde/malzeme üretmek
  32 Örnek daha
  use material : malzeme kullanmak
  additional material : ilave malzeme
  artificial material : yapay madde
  confidential material : gizli materyal
  hazardous material : tehlikeli madde/ malzeme
  historical material : tarihi malzeme
  inflammable material : yanıcı madde
  natural material : doğal madde
  organic material : organik madde, malzeme
  printed material : basılı materyal
  radioactive material : radyoaktif madde
  raw material : ham madde
  recyclable material : geri dönüşümlü malzeme
  recycled material : geri dönüştürülmüş malzeme
  relevant material : ilgili malzeme
  supplementary material : ek materyal
  toxic material : zehirli madde
  useful material : faydalı malzeme
  genetic material : genetik materyal
  explicit material : açık malzeme
  flammable material : yanıcı m adde
  educational material : eğitim aracı
  fascinating material : büyüleyici malzeme
  supplemental material : ek malzeme
  provide material : malzeme sağlamak
  published material : yayınlanmış bulgu/malzeme
  source material : kaynak madde
  building material : yapı/inşaat malzemesi
  absorbent material : emici malzeme
  self-access materials : bireysel erişim materyalleri
  plant material : bitki materyali
  virgin material : işlenmemiş madde
  Daha az gör

  Material (n) Preposition Kullanımları

  material for : ...için malzeme/materyal