Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Means ne demek?

Means ne demek? Means ne anlama gelir? Means İngilizce örnek cümle. Means eş anlamlıları.

  mean (v)

  anlamına gelmek

  demek, demek istemek, ifade etmek

  Mean (v) ingilizce örnek cümle

  Merely to breathe does not mean to live.

  Sadece nefes almak yaşamak anlamına gelmez.

  kastetmek

  amaçlamak, niyet etmek, demek istemek

  Mean (v) ingilizce örnek cümle

  I just meant to scare Hilbert, not to hurt him.

  Hilbert'i sadece korkutmak istedim, onu incitmek değil.

  Mean (n) Collocations

  expression may mean : ifade anlamına gelebilir
  move may mean : hareket anlamına gelebilir
  name may mean : ad anlamına gelebilir
  sign may mean : işaret anlamına gelebilir
  symbol may mean : sembol anlamına gelebilir
  3 Örnek daha
  term may mean : terim anlamına gelebilir
  word may mean : söz anlamına gelebilir
  mean harm : zarar vermek
  Daha az gör
  means (n)

  araç

  yol, yöntem

  Mean (n) ingilizce örnek cümle

  The telephone is a means of communication.

  Telefon bir iletişim aracıdır.

  para

  varlık

  Mean (n) Collocations

  develop means : yöntem geliştirmek
  devise means : araç geliştirmek
  have means : demek
  provide means : imkan sağlamak
  use means : araçlar kullanmak
  17 Örnek daha
  alternate means : alternatif araçlar
  alternative means : alternatif yöntemler
  best means : en iyi yol
  convenient means : uygun yöntem
  modest means : gösterişsiz yol
  non-violent means : şiddet içermeyen yöntem
  the only means : tek aracı
  possible means : olası araçlar
  preferred means : tercih edilen araçlar
  primary means : temel araç
  reliable means : güvenilir araç
  technical means : teknik araç
  useful means : faydalı yöntem
  visible means : görünür araçlar
  effective means : etkili araç
  efficient means : verimli/etkili araç
  other means : başka araç
  Daha az gör

  Mean (n) Preposition Kullanımları

  means of : …nın aracı
  means for : ... için araç
  by means of : ...nın aracılığıyla
  as a means of : … aracı olarak
  by no means : hiçbir şekilde
  mean (n)

  ortalama