Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Measure ne demek?

Measure ne demek? Measure ne anlama gelir? Measure İngilizce örnek cümle. Measure eş anlamlıları.

  measure (v)

  ölçmek

  ölçüsünü almak, ölçüm yapmak

  Measure (v) ingilizce örnek cümle

  Measure the length of the stick with a ruler.

  Çubuğun uzunluğunu bir cetvelle ölçün.

  The distance between stars is measured in light years.

  Yıldızlar arasındaki mesafe ışık yıllarıyla ölçülür.

  Measure (n) Collocations

  earthquake may measure : deprem ... büyüklüğünde olabilir
  gauge may measure : sayaç ölçebilir
  index may measure : endeks ölçebilir
  instrument may measure : alet ölçebilir
  plot may measure : arsa ölçülebilir
  35 Örnek daha
  researcher may measure : araştırmacı ölçebilir
  room may measure : oda ölçülebilir
  test may measure : test ölçebilir
  thermometer may measure : termometre ölçebilir
  measure ability : yeteneği ölçmek
  measure achievement : başarıyı ölçmek
  measure activity : etkinliği/faaliyeti izlemek/ölçmek
  measure angle : açı ölçmek
  measure blood pressure : kan basıncını ölçmek
  measure composition : kompozisyonu değerlendirmek
  measure dimension : boyutu ölçmek
  measure distance : mesafeyi ölçmek
  measure duration : süresini ölçmek
  measure height : boy ölçmek
  measure level : seviyeyi ölçmek
  measure magnitude : büyüklüğünü ölçmek
  measure mass : kütle ölçmek
  measure outcome : sonucu ölçmek
  measure performance : performansı ölçmek
  measure rate : hızını ölçmek
  measure reliability : güvenilirliği ölçmek
  measure size : boyut/beden ölçmek
  measure speed : hızı ölçmek
  measure temperature : sıcaklık ölçmek
  measure usage : kullanımı ölçmek
  measure accurately : doğru şekilde ölçmek
  measure carefully : dikkatlice ölçmek
  measure easily : kolayca ölçmek
  measure effectively : etkili bir şekilde ölçmek
  measure exactly : doğru şekilde/tam olarak ölçmek
  measure precisely : kesin olarak ölçmek
  measuring tool : ölçüm aleti
  measuring instrument : ölçüm aleti
  measuring cup : ölçü kabı
  measuring device : ölçüm cihazı
  Daha az gör

  Measure (n) Preposition Kullanımları

  measure for : …için önlem
  measure by : ... ile ölçmek
  measure in : ...cinsinden ölçmek
  measure against : ... ile ölçmek
  measure (n)

  önlem

  tedbir

  Measure (n) ingilizce örnek cümle

  The government adopted strong measures to fight inflation.

  Hükümet enflasyonla mücadele için güçlü önlemler aldı.

  We must take protective measures against floods.

  Taşkınlara karşı koruyucu önlemler almalıyız.

  Preventive measures are much more effective than the actual treatment.

  Önleyici tedbirler asıl tedaviden çok daha etkilidir.

  Hackers are adept at getting around computer security measures.

  Bilgisayar korsanları bilgisayar güvenliği önlemlerini alt etmede yeteneklidirler.

  ölçü

  ölçme, ölçüm

  Measure (n) ingilizce örnek cümle

  Humidity is a measure of the amount of water vapor in the air.

  Nem, havadaki su buharı miktarının bir ölçüsüdür.

  Among other things, carats are a measure of gold's fineness.

  Diğer şeylerin yanı sıra, karat altının inceliğinin bir ölçüsüdür.

  Measure (n) Collocations

  adopt measure : önlem almak/benimsemek
  calculate measure : ölçüyü hesaplamak
  employ measure : ölçü almak
  enact measure : tedbir kanunu
  implement measure : önlemi uygulamak
  46 Örnek daha
  impose measure : önlem almak
  institute measure : önlem almak
  introduce measure : önlem almak
  oppose measure : tedbire / önleme karşı çıkmak/ engel olmak
  propose measure : önlem önermek
  suggest measure : önlem önermek
  take measure : önlem almak
  accurate measure : doğru ölçü
  additional measure : ilave ölçüm
  broad measure : geniş ölçek
  corrective measure : düzeltici önlem
  defensive measure : savunma önlemi
  important measure : önemli tedbir
  indirect measure : dolaylı ölçü
  key measure : temel önlem/tedbir
  necessary measure : gerekli önlem
  precautionary measure : ihtiyati tedbir
  preventive measure : önleyici tedbir
  protective measure : koruyucu önlem
  punitive measure : cezai önlem
  radical measure : radikal önlem
  reliable measure : güvenilir ölçüm
  remedial measure : iyileştirici önlem
  temporary measure : geçici önlem
  tough measure : sert ölçü
  urgent measure : acil önlem
  valid measure : geçerli önlem/ölçü
  drastic measure : etkili/sert önlem
  extreme measure : katı/baskıcı önlem
  economic measure : ekonomik önlem
  generous measure : cömert ölçü
  effective measure : etkili önlem
  extraordinary measure : olağanüstü ölçü
  preventative measure : önleyici tedbir
  cost-cutting measure : maliyet düşürücü önlem
  legislative measures : yasama önlemleri
  legal measure : yasal önlem, tedbir
  safety measure : güvenlik önlemi
  prevention measures : önleme tedbirleri
  strict measure : sert önlem
  austerity measures : tasarruf tedbirleri
  security measures : güvenlik önlemleri
  ballot measure : oylama
  protection measure : koruma önlemi
  technological measure : teknolojik önlem
  mitigation measure : azaltma önlemi
  Daha az gör

  Measure (n) Preposition Kullanımları

  measure of : ...nın ölçüsü/göstergesi
  take measure against : ...ya karşı önlem almak
  measure against : ...ya karşı önlem
  beyond measure : ölçülemez boyutta / derecede

  Measure ile Bağlantılı Kelimeler