Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Meeting ne demek?

Meeting ne demek? Meeting ne anlama gelir? Meeting İngilizce örnek cümle. Meeting eş anlamlıları.

  meet (v)

  buluşmak

  toplanmak, bir araya gelmek, karşılamak

  Meeting (v) ingilizce örnek cümle

  Can we meet on February the 28th, around 3:00 p.m.?

  28 Şubat saat 15:00 civarında buluşabilir miyiz?

  I arranged for a car to meet you at the airport.

  Hava alanında seni karşılamak için bir araba ayarladım.

  tanışmak

  karşılaşmak, rastlamak

  Meeting (v) ingilizce örnek cümle

  He makes friends with everybody he meets.

  Tanıştığı herkesle arkadaş olur.

  I haven't yet met anyone I'd want to spend the rest of my life with.

  Hayatımın geri kalanını geçirmek istediğim biriyle henüz tanışmadım.

  gidermek

  karşılamak, yetmek, başa çıkmak

  Meeting (v) ingilizce örnek cümle

  They didn't hire him because he didn't meet the standards.

  Standartları karşılamadığı için onu işe almadılar.

  Meeting (n) Collocations

  assembly may meet : toplantı görüşebilir
  association may meet : birlik buluşabilir
  cabinet may meet : kabine toplantı yapabilir
  committee may meet : komite toplanabilir
  conference may meet : konferans buluşabilir
  34 Örnek daha
  council may meet : konsey toplanabilir
  delegation may meet : heyet toplantı yapabilir
  eye may meet : göz karşılaşabilir
  gaze may meet : bakışlar buluşabilir
  glance may meet : bakış karşılaşabilir
  lip may meet : dudak birleşebilir
  parliament may meet : parlamento toplanabilir
  meet arrival : gelişi karşılamak
  meet challenge : zorluğu gidermek
  meet claim : talebi karşılamak
  meet commitment : taahhüdünü yerine getirmek
  meet condition : şartları karşılamak
  meet cost : maliyeti karşılamak
  meet deadline : son tarihine uymak
  meet definition : tanımı karşılamak
  meet demand : talebi karşılamak
  meet expectations : beklentileri karşılamak
  meet expense : masrafı karşılamak
  meet eye : göze göze gelmek, göze çarpmak
  meet need : ihtiyacı karşılamak
  meet objective : amacına ulaşmak
  meet panel : panelde buluşma
  meet people : insanlarla tanışmak
  meet request : talebi karşılamak
  meet requirement : gereksinimi karşılamak
  meet resistance : direnişle karşılaşmak
  meet standard : standardı karşılamak
  meet target : hedefi tutturmak
  meet finally : sonunda tanışmak
  meet once : bir kere buluşmak
  meet regularly : düzenli olarak görüşmek/buluşmak
  meet criteria : kriterleri/ölçüleri karşılamak
  meet with accident : kazayla karşılaşmak
  meet with acclaim : beğeniyle karşılaşmak
  Daha az gör

  Meeting (n) Preposition Kullanımları

  meet with : ...ile buluşmak/karşılaşmak
  meeting (n)

  toplantı

  buluşma, karşılaşma

  Meeting (n) ingilizce örnek cümle

  The chairman put forward an important plan at the meeting.

  Başkan toplantıda önemli bir plan ileri sürdü.

  Meeting (n) Collocations

  meeting may adjourn : toplantı ertelenebilir
  meeting may begin : toplantı başlayabilir
  meeting may conclude : toplantı sona erebilir
  meeting may decide : toplantı karar verebilir
  meeting may discuss : toplantı tartışabilir
  63 Örnek daha
  meeting may drag : toplantı sürükleyebilir/uzayıp gidebilir
  meeting may end : toplantı sonlanabilir
  meeting may happen : toplantı yapılabilir
  meeting may hear : toplantı duyabilir
  meeting may occur : toplantı yapılabilir
  meeting may open : toplantı açılabilir
  meeting may proceed : toplantı devam edebilir
  meeting may produce : toplantı ortaya koyabilir
  meeting may resolve : toplantı çözebilir
  meeting may start : toplantı başlayabilir
  meeting may vote : toplantı oy verebilir
  address meeting : toplantıya hitap etmek
  adjourn meeting : toplantıyı ertelemek
  arrange meeting : toplantı düzenlemek
  attend meeting : toplantıya katılmak
  ban meeting : toplantıyı yasaklamak
  begin meeting : toplantıya başlamak
  boycott meeting : toplantıyı boykot etmek
  call meeting : toplantıya çağırmak
  cancel meeting : toplantıyı iptal etmek
  chair meeting : toplantıya başkanlık etmek
  demand meeting : toplantı talep etmek
  have meeting : toplantısı var
  hold a meeting : toplantı düzenlemek
  join meeting : toplantıya katılmak
  observe meeting : toplantıyı gözlemlemek/izlemek
  postpone meeting : toplantıyı ertelemek
  start meeting : toplantıya başlamak
  first meeting : ilk buluşma / ilk toplantı
  monthly meeting : aylık toplantı
  daily meeting : günlük toplantı
  weekly meeting : haftalık toplantı
  accidental meeting : tesadüfi karşılaşma
  angry meeting : hiddetli buluşma
  annual meeting : yıllık toplantı
  bilateral meeting : iki taraflı toplantı
  brief meeting : kısa toplantı
  crucial meeting : önemli toplantı
  important meeting : önemli toplantı
  joint meeting : ortak toplantı
  key meeting : en önemli/hayati toplantı
  political meeting : siyasi toplantı
  professional meeting : profesyonel toplantı
  public meeting : kamuya açık toplantı
  regular meeting : düzenli toplantı
  scientific meeting : bilimsel toplantı
  secret meeting : gizli toplantı
  short meeting : kısa görüşme
  urgent meeting : acil toplantı
  virtual meeting : sanal toplantı
  formal meeting : resmi toplantı
  extraordinary meeting : olağanüstü toplantı
  chance meeting : tesadüfi buluşma
  meeting may break up : toplantı kesilebilir/sona erebilir
  break up meeting : toplantıyı kesmek
  set up meeting : toplantı ayarlamak
  call off meeting : toplantıyı iptal etmek
  participate in meeting : toplantıya katılmak
  preside at meeting : toplantıya başkanlık etmek
  preside over meeting : toplantıya başkanlık etmek, toplantı yönetmek
  meeting may focus on : toplantı ... üzerineodaklanabilir
  business meeting : iş toplantısı
  parent-teacher meeting : veli toplantısı
  Daha az gör

  Meeting (n) Preposition Kullanımları

  in the meeting : toplantıda
  meeting for : ...için toplantı
  meeting between : ...arasında toplantı
  meeting on : ... üzerine toplantı
  meeting with : ... ile toplantı

  Meeting ile Bağlantılı Kelimeler