Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Merely ne demek?

Merely ne demek? Merely ne anlama gelir? Merely İngilizce örnek cümle. Merely eş anlamlıları.

  merely (adv)

  sadece

  yalnızca, ancak

  Merely (adv) ingilizce örnek cümle

  The television program is designed to educate and not merely to entertain.

  Televizyon programı eğitmek için tasarlanır, sadece eğlendirmek için değil.

  We feared he was very sick, but it was merely a bad cold.

  Çok hasta olduğundan korktuk, ama sadece kötü bir soğuktu.

  She is not merely beautiful but bright.

  O sadece güzel değil, zekidir.

  The ecologist warned us that petroleum was not merely a blessing but also a curse.

  Ekoloji uzmanı bizi petrolün sadece bir nimet değil aynı zamanda bir lanet olduğu konusunda uyardı.

  The transformation of Britain from a merely agricultural country into a predominantly industrial one was of a revolutionary nature.

  İngiltere'nin sadece tarımsal bir ülkeden ağırlıklı olarak endüstriyel bir ülkeye dönüşümü, devrimci niteliktedir.

  You should never look down on a person merely because he is poor.

  Bir insanı asla sadece fakir olduğu için küçük görmemelisin.

  Merely to breathe does not mean to live.

  Sadece nefes almak yaşamak anlamına gelmez.

  Merely (adv) Collocations

  merely academic : tamamen akademik
  merely coincidental : sadece tesadüfi
  merely decorative : sadece dekoratif
  merely descriptive : sadece açıklayıcı/betimleyici
  merely formal : zarzor resmi
  11 Örnek daha
  merely instrumental : sadece enstrümental
  merely temporary : sadece geçici
  imagine merely : sadece hayal etmek
  postpone merely : sadece ertelemek
  pretend merely : sadece yapar gibi görünmek
  reflect merely : sadece yansıtmak
  repeat merely : sadece tekrarlamak
  respond merely : sadece cevap vermek
  serve merely : sadece hizmet etmek
  suggest merely : sadece önermek
  watch merely : sadece izlemek
  Daha az gör