Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Monitor ne demek?

Monitor ne demek? Monitor ne anlama gelir? Monitor İngilizce örnek cümle. Monitor eş anlamlıları.

  monitor (v)

  gözlemek

  denetlemek, kontrol etmek, gözlemlemek

  Monitor (n) Collocations

  condition may monitor : durum izlenebilir
  observer may monitor : gözlemci izleyebilir
  satellite may monitor : uydu izleyebilir
  monitor activity : etkinliği izlemek
  monitor call : çağrıyı izleme
  46 Örnek daha
  monitor change : monitör değişimi
  monitor development : gelişimi izlemek
  monitor effect : etkiyi izlemek
  monitor effectiveness : etkinliği izlemek
  monitor an election : seçimi gözlemlemek
  monitor email : e-postayı izlemek
  monitor emission : emisyon izlemek
  monitor expenditure : harcamaları izlemek
  monitor health : sağlığı gözlemlemek
  monitor heartbeat : kalp atışı izlemek
  monitor impact : etkiyi izlemek
  monitor implementation : uygulamayı izlemek
  monitor level : monitör seviyesi
  monitor movement : hareketi izlemek
  monitor performance : performansı izlemek
  monitor pollution : kirliliği izlemek
  monitor progress : ilerlemeyi izlemek
  monitor progression : ilerlemeyi izlemek
  monitor quality : kaliteyi izlemek
  monitor radiation : radyasyonu izlemek
  monitor radioactivity : radyoaktiviteyi izlemek/ölçmek
  monitor situation : durumu izlemek
  monitor temperature : sıcaklığı izlemek
  monitor test : testi izlemek
  monitor traffic : trafiği izlemek
  monitor usage : kullanımı izlemek
  monitor automatically : otomatik olarak izlemek
  monitor carefully : dikkatlice izlemek
  monitor closely : yakından gözlemlemek
  monitor constantly : sürekli izlemek
  monitor continually : sürekli izlemek
  monitor continuously : sürekli izlemek
  monitor effectively : etkili bir şekilde izlemek
  monitor electronically : elektronik olarak izlemek
  monitor periodically : periyodik olarak izlemek
  monitor properly : uygun şekilde gözlemlemek
  monitor regularly : düzenli olarak izlemek
  monitor remotely : uzaktan izlemek
  monitor rigorously : titizlikle izlemek
  monitor routinely : rutin olarak izlemek
  monitor strictly : harfiyen izlemek
  monitor systematically : sistematik izlemek
  monitoring system : izleme sistemi
  careful monitoring : dikkatli izleme
  require monitoring : gözlem gerektirmek
  fetal monitoring : fetal izleme
  Daha az gör

  Monitor (n) Preposition Kullanımları

  monitor for : ... için gözlemlemek
  monitor (n)

  monitör

  bilgisayar ekranı

  ölçüm cihazı

  denetçi

  gözeten, kontrol eden

  Monitor (n) Collocations

  monitor may beep : monitör uyarabilir
  monitor may detect : monitör algılayabilir
  monitor may display : monitör görüntüleyebilir
  monitor may flicker : monitör titriyor olabilir
  monitor may show : monitör gösterebilir
  7 Örnek daha
  digital monitor : dijital monitör
  fetal monitor : fetal monitör
  foetal monitor : fetal monitör
  court-appointed monitor : mahkeme tarafından atanmış izleme
  flat-panel monitor : düz ekran monitör
  flat-screen monitor : düz ekran monitör
  baby monitor : bebek telsizi
  Daha az gör