Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Need ne demek?

Need ne demek? Need ne anlama gelir? Need İngilizce örnek cümle. Need eş anlamlıları.

  need (v)

  ihtiyaç duymak

  muhtaç olmak, gerekli olmak, lazım olmak

  Need (v) ingilizce örnek cümle

  People who work very hard need more enjoyable free time activities.

  Çok çalışan insanlar daha keyifli boş zaman etkinliklerine ihtiyaç duyar.

  Hikers need to carry a compass with them to find their way through the woods.

  Yürüyüşçülerin ormanda yollarını bulmak için yanlarında bir pusula taşımaları gerekir.

  Need (n) Collocations

  consumer may need : tüketici ihtiyaç duyabilir
  country may need : ülke ihtiyaç duyabilir
  need adjustment : ayarlamaya ihtiyaç duymak
  need alteration : değişiklik yapmak
  need approval : onay gerekmek
  41 Örnek daha
  need assistance : yardıma ihtiyacı olmak
  need attention : ilgiye muhtaç olmak
  need backing : desteğe ihtiyaç duymak
  need band-Aid : yara bandı gerekmek
  need care : bakıma ihtiyaç duymak
  need confirmation : onaya ihtiyaç duymak
  need correction : düzeltmeye ihtiyaç duymak
  need dedication : özveri gerekmek
  need effort : çaba gerekmek, çabaya ihtiyaç olmak
  need energy : enerjiye ihtiyaç duymak
  need equipment : ekipmana ihtiyacı olmak
  need excuse : mazerete ihtiyacı olmak
  need flexibility : esnekliğe ihtiyaç duymak
  need forgiveness : affetmeye ihtiyaç duymak
  need help : yardıma ihtiyacı olmak
  need improvement : geliştirilmeye ihtiyacı olmak
  need information : bilgiye ihtiyaç duymak
  need inspiration : İlhama ihtiyacı olamak
  need reference : referansa ihtiyaç duymak
  need reinforcement : desteğe/takviyeye ihtiyaç duymak
  need remedy : çareye/çözüme/ilaca ihtiyaç duymak
  need renovation : yenilemeye ihtiyaç duymak
  need replacement : değiştirilmesi gerek
  need rest : dinlenmeye ihtiyaç duymak
  need revenue : gelire ihtiyaç duymak
  need shave : tıraş ol
  need shelter : barınağa ihtiyacı olmak
  need structure : yapıya ihtiyacı olmak
  need supervision : denetime ihtiyaç olmak
  need support : desteğe ihtiyaç duymak
  need surgery : ameliyat edilmesi gerekmek
  need time : zamana ihtiyaç duymak
  need treatment : tedaviye ihtiyaç duymak
  need visa : vizeye ihtiyaç duymak
  need volunteer : gönüllüye ihtiyaç duymak
  need desperately : çok ihtiyaç duymak
  need hardly : neredeyse hiç ihtiyaç duymamak
  need probably : muhtemelen ihtiyaç duymak
  still need : hâlâ ihtiyaç duymak
  need urgently : acilen ihtiyaç duymak
  need badly : çok ihtiyaç duymak
  Daha az gör
  need (n)

  ihtiyaç

  gereksinim

  Need (n) ingilizce örnek cümle

  Credit cards eliminate the need to carry a lot of cash.

  Kredi kartları, çok fazla nakit taşıma ihtiyacını ortadan kaldırır.

  Need (n) Collocations

  need may arise : İhtiyaç olabilir
  need may exist : ihtiyaç olabilir
  accept need : ihtiyacı kabul etmek
  acknowledge need : ihtiyacını kabul etmek
  address need : ihtiyacı karşılamak
  59 Örnek daha
  assess need : ihtiyacı değerlendirmek
  avoid need : ihtiyaçtan kaçınmak
  balance need : ihtiyacı dengelemek
  eliminate need : ihtiyacı ortadan kaldırmak
  emphasize need : ihtiyacı/gerekliliği vurgulamak
  feel need : ihtiyaç hissetmek
  fit need : ihtiyaca uygun olmak
  have need : İhtiyaç var
  identify need : ihtiyacı saptamak
  indicate need : ihtiyacı belirtmek
  meet need : ihtiyacı karşılamak
  reaffirm need : ihtiyacı teyit etmek
  reduce need : ihtiyacı azaltmak
  satisfy a need : ihtiyacı karşılamak
  serve need : ihtiyacını(a) gidermek/hizmet etmek
  stress need : ihtiyacı vurgulamak
  suggest need : ihtiyaç önermek
  support need : ihtiyacı desteklemek
  unmet need : karşılanmamış ihtiyaç
  biological need : biyolojik ihtiyaç
  changing need : değişen ihtiyaçlar
  common need : ortak ihtiyaç
  compelling need : zorlu ihtiyaç
  dietary need : beslenme ihtiyacı
  great need : büyük ihtiyaç
  growing need : artan/büyüyen ihtiyaç
  human need : insani ihtiyaç
  individual needs : bireysel ihtiyaçlar
  medical need : tıbbi ihtiyaç
  overwhelming need : her şeyden önemli olan ihtiyaç
  physical need : bedensel ihtiyaç
  possible need : olası ihtiyaç
  pressing need : acil ihtiyaç
  psychological need : psikolojik ihtiyaç
  social need : sosyal gereksinim
  special need : özel ihtiyaç
  specific needs : özel ihtiyaçlar
  sudden need : ani ihtiyaç
  unique need : eşsiz ihtiyaç
  urgent need : acil ihtiyaç
  future need : gelecek ihtiyaç
  economic need : ekonomik ihtiyaç
  essential need : temel ihtiyaç
  educational need : eğitim ihtiyacı
  basic need : temel ihtiyaç
  increased need : artan ihtiyaç
  perceived need : algılanan ihtiyaç
  increasing need : artan ihtiyaç
  continuing need : devam eden ihtiyaç
  humanitarian need : insani ihtiyaç
  particular need : özel ihtiyaç
  cater for need : ihtiyacı karşılamak
  cater to need : ihtiyacı karşılamak
  provide for need : ihtiyaç karşılamak
  respond to need : ihtiyaca cevap vermek
  subsistence needs : geçim ihtiyaçları
  special-needs teacher : özel sınıf öğretmeni (engelli çocuklar)
  fulfil need : ihtiyacı karşılamak
  nutritional need : beslenme ihtiyacı
  Daha az gör

  Need (n) Preposition Kullanımları

  in need : muhtaç
  need for : … ihtiyacı
  in need of : …ya muhtaç

  Need ile Bağlantılı Kelimeler