Yükleniyor...
Negative [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Negative (Adj) ne demek?

Negative (Adj) ne anlama gelir? Negative ne demektir? Negative İngilizce örnek cümle.

  negative (n)

  negatif

  Negative (adj) Collocations

  destroy negative : negatifi yok etmek
  develop negative : negatif basmak
  negative (adj)

  olumsuz

  negatif

  Negative (adj) ingilizce örnek cümle

  Deforestation has a negative impact on the environment.

  Ormansızlaşma, çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

  Negative (adj) Collocations

  completely negative : tamamen olumsuz
  decidedly negative : kesinlikle olumsuz
  overwhelmingly negative : büyük oranda/çoğunlukla olumsuz
  predominantly negative : ağırlıklı olarak olumsuz
  profoundly negative : oldukça olumsuz
  35 Örnek daha
  slightly negative : biraz olumsuz
  wholly negative : tamamen olumsuz
  entirely negative : tamamen olumsuz
  essentially negative : aslında olumsuz
  extremely negative : son derece olumsuz
  generally negative : genellikle negatif
  negative aspect : olumsuz yan/özellik
  negative association : olumsuz ilişki
  negative attitude : olumsuz tutum
  negative balance : olumsuz bakiye
  negative connotation : olumsuz yan anlam
  negative consequences : olumsuz sonuç
  negative correlation : olumsuz ilişki
  negative effect : olumsuz etki
  negative emotion : olumsuz duygu
  negative experience : olumsuz deneyim
  negative feedback : olumsuz geri bildirim
  negative feeling : olumsuz duygu
  negative image : olumsuz görüntü
  negative impact : olumsuz etki
  negative influence : olumsuz etki
  negative outcome : olumsuz sonuç
  negative overtone : olumsuz iz
  negative reaction : olumsuz tepki
  negative reinforcement : negatif/olumsuz pekiştirme
  negative reply : olumsuz cevap
  negative result : olumsuz sonuç
  negative side effect : olumsuz yan etki
  negative stereotype : olumsuz tip
  negative symptom : olumsuz belirti
  negative thought : olumsuz düşünce
  negative trait : olumsuz özellik
  negative view : olumsuz görüş
  negative side : olumsuz yön
  negative value : olumsuz değer
  Daha az gör

  Negative (adj) Preposition Kullanımları

  negative for : ... için olumsuz