Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Neglect ne demek?

Neglect ne demek? Neglect ne anlama gelir? Neglect İngilizce örnek cümle. Neglect eş anlamlıları.

  neglect (v)

  ihmal etmek

  boşlamak, savsaklamak

  Neglect (v) ingilizce örnek cümle

  She had to neglect her personal life for a while in order to focus on her job.

  İşine odaklanabilmek için bir süre özel hayatını ihmal etmek zorunda kaldı.

  The lazy man frequently neglects his duties.

  Tembel adam sık sık görevlerini ihmal eder.

  The boy neglected to water the plants, so they faded.

  Çocuk bitkileri sulamayı ihmal etti, bu yüzden solmuşlar.

  He neglected his health, so he's sick in bed now.

  Sağlığını ihmal etti bu yüzden şimdi yatakta hasta.

  Neglect (n) Collocations

  neglect duty : görevini ihmal etmek
  neglect completely : tamamen ihmal etmek
  neglect conveniently : rahatlıkla ihmal etmek
  neglect deliberately : kasten ihmal etmek
  neglect entirely : tamamen ihmal etmek
  2 Örnek daha
  neglect generally : genel olarak ihmal etmek
  neglect previously : daha önce ihmal etmek
  Daha az gör
  neglect (n)

  ihmal

  ilgisizlik, bakımsızlık, aldırmama

  Neglect (n) Collocations

  benign neglect : zararsız ihmal
  medical neglect : tıbbi ihmal

  Neglect (n) Preposition Kullanımları

  neglect of : ... ihmali