Yükleniyor...
Neglected [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Neglected (Adj) ne demek?

Neglected (Adj) ne anlama gelir? Neglected ne demektir? Neglected İngilizce örnek cümle.

  neglect (v)

  ihmal etmek

  boşlamak, savsaklamak

  Neglected (v) ingilizce örnek cümle

  The lazy man frequently neglects his duties.

  Tembel adam sık sık görevlerini ihmal eder.

  He neglected his health, so he's sick in bed now.

  Sağlığını ihmal etti bu yüzden şimdi yatakta hasta.

  Neglected (adj) Collocations

  neglect completely : tamamen ihmal etmek
  neglect conveniently : rahatlıkla ihmal etmek
  neglect deliberately : kasten ihmal etmek
  neglect entirely : tamamen ihmal etmek
  neglect generally : genel olarak ihmal etmek
  1 Örnek daha
  neglect previously : daha önce ihmal etmek
  Daha az gör
  neglected (adj)

  ihmal edilmiş

  bakımsız

  Neglected (adj) Collocations

  badly neglected : çok ihmal edilmiş
  comparatively neglected : nispeten ihmal edilmiş
  previously neglected : önceden ihmal edilmiş
  relatively neglected : nispeten ihmal edilmiş
  seriously neglected : ciddi ihmal edilen