Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Negotiation ne demek?

Negotiation ne demek? Negotiation ne anlama gelir? Negotiation İngilizce örnek cümle. Negotiation eş anlamlıları.

  negotiation (n)

  müzakere

  görüşme

  Negotiation (n) ingilizce örnek cümle

  Far from being a failure, our negotiation was a great success.

  Başarısız olmaktan çok, müzakeremiz büyük bir başarıydı.

  The negotiations are at a very delicate stage.

  Müzakereler çok hassas bir aşamada.

  We continued negotiations with the company.

  Şirket ile görüşmelere devam ettik.

  Negotiation (n) Collocations

  negotiation may begin : müzakere başlayabilir
  negotiation may collapse : görüşme başarısız olabilir
  negotiation may continue : müzakereye devam edilebilir
  negotiation may fail : görüşme başarısız olabilir
  negotiation may start : görüşme başlayabilir
  11 Örnek daha
  conduct negotiation : müzakere yürütmek
  resume negotiation : görüşmeye devam etmek
  start negotiation : görüşmeye başlamak
  bilateral negotiation : iki taraflı müzakere
  ongoing negotiation : devam eden görüşme/müzakere
  protracted negotiation : uzun süren görüşme
  tough negotiation : zorlu müzakere
  formal negotiation : resmi müzakere
  negotiation may break down : müzakere/görüşme bozulabilir
  accession negotiations : katılım müzakereleri
  peace negotiation : barış müzakeresi
  Daha az gör

  Negotiation (n) Preposition Kullanımları

  negotiation for : ... için görüşme/müzakere
  negotiation over : ... üzerine görüşme/müzakere
  negotiation with : ...ile görüşme/müzakere
  negotiation between : ...arasında görüşme/müzakere
  under negotiation : görüşülmekte
  1 Örnek daha
  negotiation on : ...üzerine görüşme/müzakere
  Daha az gör