Yükleniyor...
Net [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Net (Adj) ne demek?

Net (Adj) ne anlama gelir? Net ne demektir? Net İngilizce örnek cümle.

  net (v)

  ağ ile yakalamak

  tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak, ağ örmek

  kar etmek

  kar getirmek, kazanç getirmek
  net (n)

  file

  Net (adj) Collocations

  cast net : ağ atmak
  mosquito net : sineklik/cibinlik
  ball may go into net : top ağlaraa girebilir
  mosquito net : sineklik | cibinlik
  net (adj)

  net olarak

  katıksız, kesin, temiz

  Net (adj) Collocations

  net balance : net bakiye
  net cost : kesintisiz maliyet
  net deficit : net açığı
  net gain : net kazanç/kâr
  net loss : açık kayıp
  3 Örnek daha
  net profit : tutarlı kazanç
  net revenue : net gelir
  net turnover : net iş hacmi
  Daha az gör