Yükleniyor...
Normal [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Normal (Adj) ne demek?

Normal (Adj) ne anlama gelir? Normal ne demektir? Normal İngilizce örnek cümle.

  normal (adj)

  normal

  tipik, olağan

  Normal (adj) ingilizce örnek cümle

  In general, normal hiccups do not last very long.

  Genel olarak normal hıçkırıklar çok uzun sürmez.

  Normal (adj) Collocations

  completely normal : tamamen normal
  perfectly normal : mükemmel normal
  relatively normal : nispeten normal
  entirely normal : tamamen normal
  normal baby : normal bebek
  26 Örnek daha
  normal blood pressure : normal kan basıncı
  normal conditions : normal şartlar
  normal development : normal gelişim
  normal distribution : normal dağılım
  normal growth : normal büyüme
  normal intelligence : normal/ortalama zeka
  normal level : normal düzey
  normal life : normal hayat
  normal limit : normal sınır
  normal liver : normal karaciğer
  normal manner : normal yol
  normal occurrence : normal oluşum
  normal pattern : normal şekil
  normal practice : normal uygulama
  normal precaution : normal önlem
  normal pregnancy : normal hamilelik
  normal reaction : normal reaksiyon
  normal residence : normal ikamet
  normal speed : normal hız
  normal tissue : normal doku
  normal usage : normal kullanım
  normal vision : normal görüş
  regard sth as normal : bir şeyi normal olarak kabul etmek
  return to normal : normale dönmek
  go back to normal : normale dönmek
  lead a normal life : normal bir hayat sürmek
  Daha az gör

  Normal (adj) Preposition Kullanımları

  normal for : ...için normal
  above normal : normalin üstünde
  below normal : normalin altında