Yükleniyor...
Nuclear [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Nuclear (Adj) ne demek?

Nuclear (Adj) ne anlama gelir? Nuclear ne demektir? Nuclear İngilizce örnek cümle.

  nuclear (adj)

  nükleer

  çekirdeksel, atom çekirdeği ile ilgili

  Nuclear (adj) ingilizce örnek cümle

  Nuclear weapons may destroy our earth.

  Nükleer silahlar dünyamızı yok edebilir.

  Nuclear (adj) Collocations

  nuclear accident : nükleer kaza
  nuclear annihilation : nükleer imha
  nuclear arms : nükleer silahlar
  nuclear blast : nükleer patlama
  nuclear bomb : nükleer bomba
  26 Örnek daha
  nuclear catastrophe : nükleer felaket
  nuclear disaster : nükleer felaket
  nuclear division : nükleer bölünme
  nuclear energy : nükleer enerji
  nuclear explosion : nükleer patlama
  nuclear family : çekirdek aile
  nuclear fuel : nükleer yakıt
  nuclear industry : nükleer sanayi
  nuclear material : nükleer madde
  nuclear missile : nükleer füze
  nuclear physics : nükleer fizik
  nuclear plant : nükleer santral
  nuclear power : nükleer enerji
  nuclear programme : nükleer program
  nuclear reaction : nükleer reaksiyon
  nuclear reactor : nükleer reaktör
  nuclear safety : nükleer güvenlik
  nuclear secret : nükleer sır
  nuclear strike : nükleer saldırı
  nuclear submarine : nükleer denizaltı
  nuclear technology : nükleer teknoloji
  nuclear test : nükleer deneyi/testi
  nuclear war : nükleer savaş
  nuclear waste : nükleer atık
  nuclear weapon : nükleer silah
  nuclear power plant : nükleer enerji santrali
  Daha az gör

  Nuclear ile Bağlantılı Kelimeler