Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Object ne demek?

Object ne demek? Object ne anlama gelir? Object İngilizce örnek cümle. Object eş anlamlıları.

  object (v)

  itiraz etmek

  Object (v) ingilizce örnek cümle

  My father objected to my going to the mountain alone.

  Babam dağa tek başıma gidişime karşı çıktı.

  Every child objects to being treated like a baby.

  Her çocuk bebek gibi muamele görmeye itiraz eder.

  Object (n) Collocations

  object strongly : şiddetle itiraz etmek

  Object (n) Preposition Kullanımları

  object to : …ya itiraz etmek
  object (n)

  cisim

  nesne

  Object (n) ingilizce örnek cümle

  The first man-made object landed on Mars' surface.

  İlk insan yapımı cisim Mars'ın yüzeyine indi.

  Rockets have been the objects of fascination for people over the years.

  Roketler yıllar boyunca insanlar için hayranlık nesneleridir.

  Some microscopes can magnify objects two hundred times.

  Bazı mikroskoplar nesneleri iki yüz kat büyütebilir.

  amaç

  hedef

  Object (n) ingilizce örnek cümle

  The object of the solar panel is to create electricity.

  Güneş panelinin amacı, elektrik üretmektir.

  The object of educator is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.

  Eğitimcinin amacı, gençleri yaşamları boyunca kendilerini eğitmeye hazırlamaktır.

  Object (n) Collocations

  common object : sıradan nesne
  man-made object : insan yapımı nesne
  moving object : hareketli nesne
  physical object : fiziksel nesne/madde
  small object : küçük cisim / nesne
  6 Örnek daha
  solid object : katı nesne/ cisim
  three-dimensional object : üç boyutlu nesne
  distant object : uzak cisim / nesne
  foreign object : yabancı madde
  art object : sanat eseri
  object of interest : merak konusu
  Daha az gör

  Object ile Bağlantılı Kelimeler