Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Objection ne demek?

Objection ne demek? Objection ne anlama gelir? Objection İngilizce örnek cümle. Objection eş anlamlıları.

  objection (n)

  itiraz

  ret, karşı çıkma

  Objection (n) ingilizce örnek cümle

  Despite some members' objections, we must go ahead with the plan.

  Bazı üyelerin itirazlarına rağmen, plana devam etmeliyiz.

  Our main objection to the new factory is that it is noisy.

  Yeni fabrikaya en büyük itirazımız gürültülü olmasıdır.

  I have an objection to accepting this proposal so quickly without thinking much about it.

  Üzerinde fazla düşünmeden bu teklifi bu kadar çabuk kabul etmeye bir itirazım var.

  The Congress overrode the President's objection and passed the law.

  Kongre, Başkan'ın itirazını geçersiz kıldı ve yasayı kabul etti.

  Objection (n) Collocations

  address objection : itiraza/engele eğilmek
  answer objection : itirazı cevaplamak
  have objection : itiraz etmek
  make objection : itiraz etmek
  overcome objection : itirazın üstesinden gelmek
  7 Örnek daha
  raise objection : itirazda bulunmak
  common objection : ortak/yaygın itiraz
  conscientious objection : vicdani ret
  main objection : en büyük itiraz
  strong objection : güçlü itiraz
  valid objection : geçerli itiraz
  take objection : itiraz etmek
  Daha az gör

  Objection (n) Preposition Kullanımları

  over the objections of : ...-in itirazları üzerine
  objection against : ... karşı itiraz
  objection to : ...ya itiraz