Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Obscure ne demek?

Obscure ne demek? Obscure ne anlama gelir? Obscure İngilizce örnek cümle. Obscure eş anlamlıları.

  obscure (v)

  gizlemek

  saklamak, örtbas etmek

  Obscure (v) ingilizce örnek cümle

  An eclipse is when one heavenly body obscures another for a short period of time.

  Tutulma, bir uzay cisminin kısa bir süre için başka bir şeyi kapatmasıdır.

  Obscure (adj) Collocations

  cloud may obscure : bulut engelleyebilir
  fog may obscure : sis engelleyebilir
  mist may obscure : sis engelleyebilir
  obscure view : görüşü perdelemek
  obscure vision : anlaşılması zor öngörü
  6 Örnek daha
  obscure completely : tamamen engellemek
  obscure deliberately : kasıtlı olarak saklamak
  obscure easily : kolayca gizlemek
  obscure partially : kısmen saklamak
  obscure partly : kısmen anlaşılmaz
  obscure slightly : biraz belirsiz
  Daha az gör
  obscure (adj)

  belirsiz

  gözlerden uzak, anlaşılmaz, muğlak

  Obscure (adj) ingilizce örnek cümle

  The cause of the accident is still obscure.

  Kazanın nedeni hala belirsiz.

  Although the details of his life may be obscure, his work will probably endure for centuries.

  Hayatının detayları belirsiz olsa da, eserleri muhtemelen yüzyıllarca sürecek.

  Obscure (adj) Collocations

  completely obscure : tamamen belirsiz
  relatively obscure : nispeten belirsiz
  extremely obscure : son derece belirsiz
  obscure jargon : belirsiz jargon
  obscure journal : ünlü olmayan dergi
  3 Örnek daha
  obscure reference : belirsiz referans
  become obscure : belirsizleşmek
  remain obscure : belirsiz kalmak
  Daha az gör