Yükleniyor...
Off-key [Adv] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Off-key (Adv) ne demek?

Off-key (Adv) ne anlama gelir? Off-key ne demektir? Off-key İngilizce örnek cümle.

    off-key (adv)

    akortsuz

    detone