Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Offering ne demek?

Offering ne demek? Offering ne anlama gelir? Offering İngilizce örnek cümle. Offering eş anlamlıları.

  offer (v)

  teklif etmek

  önermek, ısmarlamak

  Offering (v) ingilizce örnek cümle

  I hoped he might offer me a job. However, he didn't.

  Bana bir iş teklif edebileceğini umuyordum. Ancak yapmadı.

  Like a gentleman, he rose and offered her his seat.

  Bir beyefendi gibi ayağa kalktı ve ona koltuğunu teklif etti.

  The manager offered to show me around the plant.

  Müdür bana fabrikayı gezdirmeyi teklif etti.

  The British Pound was not offered as paper money until 1694.

  İngiliz Sterlini 1694 yılına kadar kağıt para olarak teklif edilmedi.

  The couple decided to break their engagement after she was offered a job in Japan.

  Çift, ona Japonya'da bir iş teklifi yapıldıktan sonra nişanı atmaya karar verdi.

  sunmak

  sağlamak, vermek

  Offering (v) ingilizce örnek cümle

  Numerous cell phones offer GPS tracking in modern times.

  Çok sayıda cep telefonu modern zamanlarda GPS takibi sunar.

  Offering (n) Collocations

  approach may offer : yaklaşım teklif edebilir
  clinic may offer : muayene ziyareti sunulabilir
  college may offer : üniversite teklif edebilir
  competitor may offer : rakip teklif verebilir
  dealer may offer : satıcı teklif edebilir
  83 Örnek daha
  design may offer : tasarım sunabilir
  district may offer : bölge sunabilir
  edition may offer : basım öne çıkarabilir
  hotel may offer : otel sunabilir
  magazine may offer : dergi sunabilir
  menu may offer : yemek listesi sunabilir
  programme may offer : program sunabilir
  religion may offer : din sunabilir
  restaurant may offer : lokanta sunabilir
  scheme may offer : plan sunabilir
  shop may offer : alışveriş sağlayabilir
  site may offer : (web) site sunabilir
  store may offer : mağaza sunabilir
  system may offer : sistem sunabilir
  website may offer : web sitesi sunabilir
  offer access : erişim sunmak
  offer accommodation : kalacak yer sunmak
  offer advantage : avantaj sağlamak
  offer advice : tavsiye etmek
  offer alternative : alternatif teklif
  offer answer : cevap vermek
  offer assessment : teklif değerlendirmesi
  offer benefit : fayda sağlamak
  offer sb bribe : birine rüşvet teklif etmek
  offer challenge : sorun yaratmak
  offer chance : şans vermek
  offer contrast : kontrast teklif etmek
  offer convenience : kolaylık sunmak
  offer course : kurs / ders vermek
  offer critique : eleştiride bulunmak
  offer crown : kraliyeti birine vermek
  offer definition : tanım sunmak/teklif etmek
  offer description : açıklama/tanım sunmak
  offer employment : iş teklif etmek
  offer encouragement : destek vermek
  offer example : örnek teklif etmek
  offer excuse : mazeret sunmak
  offer experience : deneyim sunmak/sağlamak
  offer expertise : uzmanlık sunmak/sağlamak
  offer explanation : açıklama sunmak
  offer feature : özellik sunmak
  offer flexibility : esneklik sunmak
  offer forgiveness : af teklif etmek
  offer freedom : özgürlük sunmak
  offer glimpse : bakış/kesit sunmak
  offer grant : ödenek teklif etmek
  offer guideline : kılavuzluk etmek
  offer haven : teklif cenneti
  offer hope : umut vadetmek
  offer improvement : iyileştirme teklif etmek
  offer insight : ışık tutmak
  offer introduction : tanıtımı sunmak
  offer sb a job : birine iş teklif etmek
  offer lifeline : hayat kurtarıcı olmak
  offer observation : gözlem teklif etmek
  offer opinion : fikir vermek
  offer opportunity : fırsat sunmak
  offer overview : genel bakış teklif etmek
  offer perspective : bakış açısı sunmak
  offer possibility : olasılık sunmak
  offer a prize : bir ödül vermek
  offer prospect : ihtimal vermek
  offer protection : koruma sağlamak
  offer relief : rahatlık sunmak
  offer remedy : çare/çözüm sunmak
  offer reply : cevap sunmak
  offer representation : fikir sunmak
  offer resignation : istifa teklif etmek
  offer return : teklif dönüşü
  offer reward : ödül teklifi sunmak
  offer scholarship : burs teklif etmek
  offer seat : koltuğunu teklif etmek
  offer shelter : barınak sunmak
  offer solution : çözüm sunmak
  offer suggestion : öneri öner
  offer supervision : denetim teklif etmek
  offer support : destek sağlamak
  offer variety : çeşitlilik sunmak
  offer view : manzara sunmak
  offer freely : açıkça teklif etmek
  offer generously : cömertçe teklif etmek
  offer kindly : nazikçe teklif etmek
  be offered a job : iş teklifi almak
  Daha az gör
  offering (n)

  sunulan şey

  verilen şey, ortaya koyulan şey

  Offering (n) ingilizce örnek cümle

  Most cities take pride in their local culinary and cultural offerings.

  Çoğu şehir, yerel mutfak ve kültürel olanaklarıyla gurur duyar.

  Offering (n) Collocations

  offering may include : teklif kapsayabilir
  offering may range : teklif aralığı değişebilir
  accept offering : teklifi kabul etmek
  bring offering : teklif getirmek
  broaden offering : teklifi genişletmek
  6 Örnek daha
  make offering : teklifte bulunmak
  innovative offering : yenilikçi teklif
  latest offering : son teklif
  traditional offering : geleneksel teklif
  votive offering : adaklık bağış
  peace offering : barış teklifi
  Daha az gör

  Offering (n) Preposition Kullanımları

  offering to : ...ya sunulan (bir şey)